Funkce a vlastnosti blokované v aplikaci Access 2007 v režimu izolovaného prostoru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje informace o funkcích a vlastnostech, které jsou v aplikaci Microsoft Office Access 2007 povoleny a blokovány v režimu izolovaného prostoru. Všimněte si, že aplikace Office Access 2007 v režimu izolovaného prostoru povoluje spuštění několika nových funkcí, mezi něž patří MonthName a StrReverse, a blokuje nyní o několik funkcí více, například Assistance, ExportNavigationPane a LoadCustomUI. Při čtení tohoto článku nezapomeňte, že používaná databáze musí být určena jako důvěryhodná (musí být povolen její obsah) nebo umístěna v důvěryhodném umístění, aby informace v tomto článku byly využitelné.

Další informace o povolení obsahu v databázi nebo umístění databáze do důvěryhodného umístění získáte pomocí odkazů v části Viz také.

V tomto článku

Nastavení režimu izolovaného prostoru při spouštění nebezpečných výrazů

Funkce, které můžete použít v režimu izolovaného prostoru

Funkce, které, způsobí chybu v režimu izolovaného prostoru

Funkce blokovány režim izolovaného prostoru

Vlastnosti blokované režimu izolovaného prostoru

Nastavení režimu izolovaného prostoru pro spouštění nebezpečných výrazů

Pokud přidáte do databáze výraz, aplikace Access jej spustí v pracovním prostředí nazývaném režim izolovaného prostoru (sandbox). Aplikace Access to provádí u databází, které byly vytvořeny v aplikaci Office Access 2007 nebo v dřívějších formátech souborů této aplikace. Aplikace Access povoluje režim izolovaného prostoru ve výchozím nastavení a tento režim vždy zakáže nebezpečné výrazy, a to i poté, co databázi nastavíte jako důvěryhodnou.

Pokud chcete v databázi, kterou určíte jako důvěryhodnou, spustit výraz zakázaný režimem izolovaného prostoru, je možné toho dosáhnout změnou klíče registru, po níž bude režim izolovaného prostoru zakázán. Nezapomeňte, že musíte nejprve nastavit databázi jako důvěryhodnou, aby bylo možné provést postup uvedený v této části.

Tento obrázek znázorňuje rozhodovací proces, na základě kterého se určuje, zda se mají spustit nebezpečné výrazy.

Rozhodovací proces pro povolení nebo zakázání režimu izolovaného prostoru

Upozornění: Nesprávné úpravy registru můžou způsobit vážné poškození operačního systému, a to až takové, že se bude muset přeinstalovat. Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou registru půjdou odstranit. Před úpravami registru si zazálohujte všechna cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače najdete v nápovědě k Microsoft Windows.

Pokud nejste s registrem dobře obeznámeni nebo máte obavu pouštět se do změn klíčů sami, obraťte se na někoho zkušeného nebo zvažte převedení databáze z dřívější verze aplikace Access do formátu souboru aplikace Office Access 2007. Změna hodnot registru rovněž vyžaduje, abyste v počítači měli oprávnění správce.

Změna klíče registru

Důležité : Následujícím postupem povolíte spuštění nebezpečných výrazů ve všech instancích aplikace Access pro všechny uživatele v počítači.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V Windows Vista   

  1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom klikněte na Spustit.

  2. Do pole Otevřít zadejte regedit a stiskněte ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

  4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

 • V Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003   

  1. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do pole Otevřít zadejte regedit a stiskněte ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

  4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

Důležité:    Nezapomeňte, že pokud databázi nejprve nenastavíte jako důvěryhodnou, aplikace Access všechny nebezpečné výrazy zakáže, přičemž bude případnou změnu tohoto nastavení registru ignorovat.

Hodnotu registru můžete nastavit na následující hodnoty, přičemž hodnota 0 (nula) je nejméně restriktivní a hodnota 3 je nejrestriktivnější.

Nastavení

Popis

+

Režim izolovaného prostoru je vždy zakázán.

2,5

Režim izolovaného prostoru se používá pro aplikaci Access, ale nikoli pro jiné aplikace.

5,08

Režim izolovaného prostoru se používá pro jiné aplikace, ale nikoli pro aplikaci Access.

15

Režim izolovaného prostoru se používá vždy. Toto je výchozí hodnota při instalaci aplikace Office Access 2007.

Začátek stránky

Funkce použitelné v režimu izolovaného prostoru

V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které lze použít v dotazech na databázový stroj aplikace Access v případě, že je povolen režim izolovaného prostoru. Veškeré v seznamu neuvedené funkce nejsou v režimu izolovaného prostoru k dispozici.

Pomocí odkazů v části Viz také můžete získat další nápovědu pro nejčastěji používané funkce.

Abs

Array

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Date

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Day

DDB

Error

Error$

Exp

Fix

Format

Format$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Hour

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Left

Left$

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

Minute

MIRR

Month

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

Oct$

Partition

Pmt

PPmt

PV

QBColor Function

Rate

Replace

RGB

Right

Right$

RightB

Rightb$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

Second

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Space

Space$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

String$

StrReverse

Switch

SYD

Tan

Time

Time$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Weekday

Year

Začátek stránky

Funkce způsobující chyby v režimu izolovaného prostoru

Následující funkce jazyka VBA (Visual Basic for Applications) způsobí chybu v případě, že dojde k jejich vyvolání z výrazu v dotazu na databázový stroj aplikace Access nebo k jejich vyvolání z vlastnosti aplikace Access.

Pomocí odkazů v části Viz také můžete získat další nápovědu pro nejčastěji používané funkce.

AppActivate

Beep

Calendar

CallByName

ChDir

ChDrive

Command

Command$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Input

Input$

InputB

InputB$

Kill

Load

Loc

LOF

Randomize

Reset

SaveSetting

Seek

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tab

Unload

UserForms

Width

Začátek stránky

Funkce blokované v režimu izolovaného prostoru

Režim izolovaného prostoru zablokuje následující funkce aplikace Access v případě jejich vyvolání z výrazu v dotazu nebo z vlastnosti aplikace Access. Hvězdička (*) za názvem označuje funkce, které jsou v aplikaci Office Access 2007 nové.

Pomocí odkazů v části Viz také můžete získat další nápovědu pro nejčastěji používané funkce.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Application

Assistant

Assistance*

AutoCorrect

AutomationSecurity*

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane*

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane*

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Modules

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Parent

ProductCode

Quit

References

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Run

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Začátek stránky

Vlastnosti blokované v režimu izolovaného prostoru

Vedle funkcí uvedených v předchozí části blokuje režim izolovaného prostoru některé vlastnosti objektů. V následující tabulce je seznam objektů a u každého je uvedena blokovaná vlastnost nebo vlastnosti.

Pomocí odkazů v části Viz také můžete získat další nápovědu pro nejčastěji používané vlastnosti.

Objekt

Blokovaná vlastnost nebo vlastnosti

BoundObjectFrame

Object

Combobox

Recordset

Control

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

CustomControl

Object

Form

Dynaset

Hyperlink

Add to favorites

Listbox

Recordset

ObjectFrame

Object

Report

Recordset

SmartTagAction

Execute

Screen

ActiveDataAccessPage

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×