Funkce ZAOKR.NAHORU

Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru (ve směru od nuly) na nejbližší násobek druhého argumentu. Pokud například chcete, aby se ceny zaokrouhlovaly na padesátihaléře, a propočtená cena výrobku je 15,34 Kč, zaokrouhlíte tuto cenu na padesátihaléře vzorcem =ZAOKR.NAHORU(15,34;0,5).

Syntaxe

ZAOKR.NAHORU(číslo;násobek)

Číslo     je hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.

Násobek     je hodnota, na jejíž násobek se má zaokrouhlovat.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číslo, vrátí funkce ZAOKR.NAHORU chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Bez ohledu na znaménko argumentu číslo se hodnota zaokrouhluje nahoru (tj. směrem od nuly). Je-li hodnota argumentu číslo násobkem argumentu násobek, k zaokrouhlení nedojde.

  • Pokud argumenty číslo a násobek mají opačná znaménka, vrátí funkce ZAOKR.NAHORU chybovou hodnotu #NUM!.

Příklady

Vzorec

Popis (výsledek)

=ZAOKR.NAHORU(2,5;1)

Zaokrouhlí číslo 2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 1 (3).

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;-2)

Zaokrouhlí číslo -2,5 nahoru na nejbližší násobek čísla -2 (-4).

=ZAOKR.NAHORU(-2,5;2)

Vrátí chybovou hodnotu, protože čísla -2,5 a 2 mají rozdílná znaménka (#NUM!)

=ZAOKR.NAHORU(1,5;0,1)

Zaokrouhlí číslo 1,5 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,1 (1,5).

=ZAOKR.NAHORU(0,234;0,01)

Zaokrouhlí číslo 0,234 nahoru na nejbližší násobek čísla 0,01 (0,24).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×