Funkce Year

Vrátí hodnotu typu Variant (celé číslo), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year(datum)

Povinný Argumentdatum je hodnota typu Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo libovolná kombinace těchto hodnot, jež může vyjadřovat datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámka : Je-li ve vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, bude vrácené celé číslo vyjadřovat rok odpovídající argumentu datum podle gregoriánského kalendáře. Pokud je pro kalendář nastavena možnost Hidžra, bude vrácené celé číslo vyjadřovat rok odpovídající argumentu datum podle kalendáře hidžra. U dat kalendáře hidžra je argumentem datum libovolný číselný výraz, který může vyjadřovat datum nebo čas od 1. 1. 100 (podle gregoriánského kalendáře 2. srpen 718) do 4. 3. 9666 (podle gregoriánského kalendáře 31. prosinec 9999).

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je ze zadaného data pomocí funkce Year získán rok. Ve vývojovém prostředí je datový literál zobrazen v krátkém formátu data s použitím nastavení národního prostředí kódu.

Dim MyDate, MyYear
MyDate = #February 12, 1969#
' Přiřazení kalendářního data
MyYear = Year(MyDate)
' MyYear obsahuje hodnotu 1969.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×