Funkce XLOOKUP

Funkci XLOOKUP použijte, když potřebujete najít věci v tabulce nebo oblasti po řádcích. Můžete například vyhledat cenu automobilové části podle čísla dílu nebo vyhledat jméno zaměstnance na základě jeho IDENTIFIKAČNÍho čísla. S XLOOKUP můžete v jednom sloupci Hledat termín a vrátit výsledek ze stejného řádku v jiném sloupci bez ohledu na to, na které straně je sloupec vrácen.

Dosáhněte ještě dál s Oznámeními

Poznámka: Tato funkce je v současné době dostupná pro Microsoft 365 předplatitelů v měsíčním kanálu. Bude k dispozici pro Microsoft 365 předplatitele v pololetním kanálu od července 2020. Další informace o tom, jak se vydávají Microsoft 365 předplatitelům, najdete v tématu kdy získat nejnovější funkce pro Microsoft 365.

Funkce XLOOKUP prohledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první nalezené shodě. Pokud shoda neexistuje, pak XLOOKUP může vrátit nejpodobnější (přibližnou) shodu. 

= XLOOKUP (lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode]) 

Argument

Popis

co

Povinné

Hledaná hodnota

Prohledat:

Povinné

Matice nebo oblast, která se má hledat

return_array

Povinné

Matice nebo oblast, která se má vrátit

[if_not_found]

Nepovinné

Pokud není nalezena platná shoda, vrátí text [if_not_found], který jste zadali.

Pokud není nalezena platná shoda a chybí [if_not_found], #N bude vrácena.

[match_mode]

Nepovinné

Zadejte typ shody:

0 – přesná shoda. Pokud se nenašla, vraťte se #N/A. Toto je výchozí možnost.

-1 – přesná shoda. Pokud žádné nenajde, vrátí další menší položku.

1 – přesná shoda. Pokud žádné nenajde, vrátí další větší položku.

2 – zástupné znaky, kde *,? a ~ mají zvláštní význam.

[search_mode]

Nepovinné

Zadejte režim vyhledávání, který chcete použít:

1 – provedení vyhledávání od první položky Toto je výchozí možnost.

-1 – provedení zpětného vyhledávání počínaje poslední položkou.

2 – proveďte binární vyhledávání, které se spoléhá na lookup_array seřazený vzestupně . Pokud není řazení seřazeno, budou vráceny neplatné výsledky.

-2 – proveďte binární vyhledávání, které se spoléhá na lookup_array řadí se sestupně . Pokud není řazení seřazeno, budou vráceny neplatné výsledky.

Příklady

Příklad 1

Tento příklad pochází z výše uvedeného videa a k vyhledání názvu země používá jednoduchou XLOOKUP a pak vrátí kód země. Zahrne jenom lookup_value (buňka F2), lookup_array (oblast B2: B11) a argumenty return_array (Range D2: D11). Nezahrnuje argument match_mode, protože XLOOKUP ve výchozím nastavení odpovídá přesné shodě.

Příklad funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě ID zaměstnance. Vzorec je = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: C14).

Poznámka: XLOOKUP se liší od funkce SVYHLEDAT v tom, že používá samostatné vyhledávací a návratová pole, kde funkce SVYHLEDAT používá jedno pole tabulky následované číslem indexu sloupce. Ekvivalentní vzorec SVYHLEDAT v tomto případě by byl: = SVYHLEDAT (F2; B2: D11; 3; NEPRAVDA)

Příklad 2

V tomto příkladu hledáme informace o zaměstnancích na základě IDENTIFIKAČNÍho čísla zaměstnance. Na rozdíl od funkce SVYHLEDAT může XLOOKUP vracet matici s více položkami, což umožňuje, aby jeden vzorec vrátil jméno zaměstnance a oddělení z buněk C5: D14.

Příklad funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě IDt zaměstnance. Vzorec je: = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: D14; 0; 1)

Příklad 3

Tento příklad přidá argument if_not_found do předchozího příkladu.

Příklad funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě ID zaměstnance pomocí argumentu if_not_found. Vzorec je = XLOOKUP (B2; B5: B14; C5: D14; 0; 1; "zaměstnanec nebyl nalezen")

Příklad 4

Následující příklad vyhledá ve sloupci C osobní příjem zadaný v buňce E2 a najde odpovídající sazbu daně ve sloupci B. Pokud není nalezen argument if-not_found, vrátí hodnotu 0. Argument match_mode je nastaven na hodnotu 1, což znamená, že funkce bude hledat přesnou shodu a pokud ji nenajde, vrátí další větší položku. Argument search_mode je nastaven na hodnotu 1, což znamená, že funkce bude hledat od první položky po poslední.

Obrázek funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení daně na základě maximálního příjmu Toto je přibližná shoda. Vzorec je: = XLOOKUP (E2; C2: C7; B2: B7; 1; 1)

Poznámka: Na rozdíl od funkce SVYHLEDAT je sloupec lookup_array napravo od return_array sloupce, kde funkce SVYHLEDAT může hledat pouze zleva doprava.

Příklad 5

Dále použijeme vnořenou funkci XLOOKUP k provedení vertikální i vodorovné shody. V takovém případě bude nejprve vyhledán hrubý zisk ve sloupci B a potom hledat čtvrtletí v horním řádku tabulky (oblast C5: F5) a vrátit hodnotu v průsečíku obou. Tento postup se podobá použití funkcí index a POZVYHLEDAT ve spojení. Funkci VVYHLEDAT můžete nahradit také XLOOKUP.

Obrázek funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení vodorovných dat z tabulky vnořením dvou XLOOKUPs. Vzorec je: = XLOOKUP (D2; $B 6: $B 17, XLOOKUP ($C 3, $C 5: $G 5, $C 6: $G 17))

Vzorec v buňkách D3: F3 je: = XLOOKUP (D2; $B 6: $B 17, XLOOKUP ($C 3, $C 5: $G 5, $C 6: $G 17)).

Příklad 6

V tomto příkladu se používá funkce SUMAa dvě XLOOKUP funkce dohromady sečtou všechny hodnoty mezi dvěma oblastmi. V tomto případě chceme sečíst hodnoty pro vinné hrozny, banány a zahrnout hrušky, které jsou mezi nimi.

Použití XLOOKUP se SOUČTem pro sečtení rozsahu hodnot mezi dvěma výběry

Vzorec v buňce E3 je: = SUMA (XLOOKUP (B3; B6: B10; E6: E10): XLOOKUP (C3; B6; B10; E6: E10))

Jak to funguje? XLOOKUP vrátí oblast, takže když ji vypočítá, vzorec bude vypadat takto: = SUMA ($E $7: $E $9). To, jak to funguje, můžete zjistit tak, že vyberete buňku se vzorcem XLOOKUP podobným tomu, a pak přejdete na vzorce > závislosti vzorců > vyhodnocení vzorcea stisknutím tlačítka vyhodnotit provedete výpočet.

Poznámka: Děkujeme aplikaci Microsoft Excel MVP, Bill jelena, kde je tento příklad navržen.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

XMATCH (funkce)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×