Funkce WeekdayName

Vrátí hodnotu typu String, která vyjadřuje určitý den v týdnu.

Syntaxe

WeekdayName(den_v_týdnu [, zkrácení ] [, první_den_v_týdnu ] )

Syntaxe funkce WeekdayName zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

den_v_týdnu

Povinný argument. Číselné označení dne v týdnu. Číselné hodnoty pro jednotlivé dny závisí na nastavení argumentu první_den_v_týdnu.

zkrácení

Volitelný argument. Logická hodnota, která vyjadřuje, zda má být název dne v týdnu zkrácen. Není-li uvedena, bude použita výchozí hodnota False, což znamená, že název dne v týdnu nebude zkrácen.

první_den_v_týdnu

Volitelný argument. Číselná hodnota, která označuje první den v týdnu. Hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument první_den_v_týdnu může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Použít nastavení rozhraní API národní jazykové podpory

vbSunday

1

Neděle (výchozí)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

Úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×