Funkce Weekday

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (celé číslo), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday ( Datum [; první_den_v_týdnu ] )

Syntaxe funkce DENTÝDNE má následující argumenty:

Argument

Popis

datum

Povinné. Varianty, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo jejich kombinací představující datum. Jestliže argument datum obsahuje hodnoty Null, bude vrácena hodnota Null .

první_den_v_týdnu

Volitelné. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není zadán, předpokládá se vbSunday .


Nastavení

Nastavení argumentu první_den_v_týdnu:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

+

Je použito nastavení rozhraní API podpory národního jazykového prostředí.

vbSunday

2,5

Neděle (výchozí)

vbMonday

5,08

Pondělí

vbTuesday

15

Úterý

vbWednesday

1

Středa

vbThursday

17

Čtvrtek

vbFriday

18

Pátek

vbSaturday

7:

Sobota


Návratové hodnoty

Funkce Weekday může vrátit některou z těchto hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbSunday

2,5

Neděle

vbMonday

5,08

Pondělí

vbTuesday

15

Úterý

vbWednesday

1

Středa

vbThursday

17

Čtvrtek

vbFriday

18

Pátek

vbSaturday

7:

Sobota


Komentář

Gregoriánský kalendář při nastavení vlastnosti kalendáře vrácené celé číslo představuje gregoriánský den v týdnu pro argument datum. Pokud je kalendář hidžra, představuje vrácené celé číslo hidžra den v týdnu pro argument datum. Pro data kalendáře hidžra je argument číslo libovolný číselný výraz, který může výkres znázorňovat datum nebo čas od 1/1/100 (gregoriánského 2 srpna 718) až 4/3/9666 (gregoriánského 31 až 9999).

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci den v týdnu získat den v týdnu od určitého data.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×