Funkce Weekday

Vrátí hodnotu typu Variant (celé číslo), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday(datum [, první_den_v_týdnu ] )

Syntaxe funkce Weekday zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

datum

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo libovolná kombinace těchto položek, jež může vyjadřovat datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

první_den_v_týdnu

Volitelný argument. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není uvedena, předpokládá se konstanta vbSunday.


Nastavení

Nastavení argumentu první_den_v_týdnu:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Použít nastavení rozhraní API národní jazykové podpory

vbSunday

1

Neděle (výchozí)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

Úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Návratové hodnoty

Funkce Weekday může vrátit následující hodnoty:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbSunday

1

Neděle

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

Úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Poznámky

Je-li ve vlastnosti Kalendář nastavena možnost Gregoriánský, bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v týdnu odpovídající argumentu datum podle gregoriánského kalendáře. Pokud je pro kalendář nastavena možnost Hidžra, bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v týdnu odpovídající argumentu datum podle kalendáře hidžra. U dat kalendáře hidžra je argumentem datum libovolný číselný výraz, který může vyjadřovat datum nebo čas od 1. 1. 100 (podle gregoriánského kalendáře 2. srpen 718) do 4. 3. 9666 (podle gregoriánského kalendáře 31. prosinec 9999).

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je ze zadaného data pomocí funkce Weekday získán den v týdnu.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969#
' Přiřazení kalendářního data
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay obsahuje hodnotu 4, protože
' MyDate představuje středu.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×