Funkce VarType

Vrátí hodnotu typu Datový typ Integer, která určuje podtyp Proměnná.

Syntaxe

VarType(název_proměnné)

Povinný Argumentnázev_proměnné je hodnota typu Datový typ Variant, která obsahuje název libovolné proměnné s výjimkou proměnné Uživatelský typ.

Návratové hodnoty

Konstanta

Hodnota

Popis

vbEmpty

0

Stav Empty (neinicializovaná)

vbNull

1

Hodnota Null (neplatná data)

vbInteger

2

Celé číslo

vbLong

3

Dlouhé celé číslo

vbSingle

4

Číslo s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

vbDouble

5

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

vbCurrency

6

Hodnota měny

vbDate

7

Hodnota data

vbString

8

Řetězec

vbObject

9

Objekt

vbError

10

Chybová hodnota

vbBoolean

11

Logická hodnota

vbVariant

12

Hodnota typu Variant (používána pouze u Matice hodnot typu Variant)

vbDataObject

13

Objekt pro přístup k datům

vbDecimal

14

Desítkově vyjádřená hodnota

vbByte

17

Hodnota typu Byte

vbUserDefinedType

36

Hodnoty typu Variant, které obsahují uživatelem definované typy

vbArray

8192

Pole


Poznámka : Tyto Konstanta jsou určeny jazykem Visual Basic for Applications a jejich názvy lze použít místo skutečných hodnot kdekoli v kódu.

Poznámky

Funkce VarType nikdy nevrací samotnou hodnotu konstanty vbArray. Tato konstanta je vždy přičtena k jiné hodnotě, která určuje konkrétní typ pole. Konstanta vbVariant je vrácena pouze v kombinaci s konstantou vbArray, což určuje, že argument funkce VarType je pole typu Variant. Hodnota vrácená pro pole celých čísel je například vypočtena jako vbInteger + vbArray, tedy 8194. Má-li objekt výchozí Vlastnost, bude funkcí VarType(objekt) vrácen typ výchozí vlastnosti daného objektu.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce VarType určen podtyp proměnné.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×