Funkce VarType

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí celé číslo označující podtyp Proměnná.

Syntaxe

VarType ( varname )

Povinný název_proměnnéArgument je hodnotu typu Variant obsahující všechny proměnné kromě proměnné typu definované uživatelem.

Návratové hodnoty

Konstanta

Hodnota

Popis

vbEmpty

+

Stav Empty (neinicializovaná)

vbNull

2,5

Null (bez platných dat)

vbInteger

5,08

Celé číslo

vbLong

15

Dlouhé celé číslo

vbSingle

1

Číslo s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

vbDouble

17

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

vbCurrency

18

Hodnota měny

vbDate

7:

Hodnota data

vbString

2,5

Řetězec

vbObject

3

Objekt

vbError

10

Chybová hodnota

vbBoolean

11

Logická hodnota

vbVariant

3,5

Varianty (používá se jen Matice variant)

vbDataObject

13

Objekt pro přístup k datům

vbDecimal

14

Desítkově vyjádřená hodnota

vbByte

510

Hodnota typu Byte

vbUserDefinedType

1080

Hodnoty typu Variant, které obsahují uživatelem definované typy

vbArray

8192

Pole


Poznámka : Tyto konstanty určuje aplikace Visual Basic for Applications. Názvy lze použít kdekoli v kódu místo skutečných hodnot.

Poznámky

Funkce VarType nikdy nevrací samotnou hodnotu konstanty vbArray. Tato konstanta je vždy přičtena k jiné hodnotě, která určuje konkrétní typ pole. Konstanta vbVariant je vrácena pouze v kombinaci s konstantou vbArray, což určuje, že argument funkce VarType je pole typu Variant. Hodnota vrácená pro pole celých čísel je například vypočtena jako vbInteger + vbArray, tedy 8194. Má-li objekt výchozí Vlastnost, bude funkcí VarType(objekt) vrácen typ výchozí vlastnosti daného objektu.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce VarType určen podtyp proměnné.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×