Funkce Var a VarP

Vracejí odhad Rozptyl pro populaci nebo výběr z populace reprezentované formou sady hodnot obsažených v určeném poli dotazu.

Syntaxe

Var( výraz )

VarP( výraz )

Zástupný symbol výraz určuje Řetězcový výraz identifikující pole obsahující číselná data, jejichž rozptyl má být vypočten, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Funkce VarP slouží k výpočtu rozptylu pro populaci, funkce Var k výpočtu rozptylu pro výběr z populace.

Pokud dotaz nižší úrovně obsahuje méně než dva záznamy, vrátí funkce Var a VarP hodnotu Null, která určuje, že rozptyl nelze vypočítat.

Funkce Var a VarP je možné použít ve výrazu dotazu nebo v Příkaz nebo řetězec SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×