Funkce Val

Vrátí čísla obsažená v řetězci jako číselnou hodnotu příslušného typu.

Syntaxe

Val(řetězec)

Povinný Argumentřetězec je libovolný platný Řetězcový výraz.

Poznámky

Funkce Val ukončí čtení řetězce u prvního znaku, který nebude rozpoznán jako část čísla. Symboly a znaky, které jsou často považovány za části číselných hodnot, například znaky měny a čárky, nebudou touto funkcí rozpoznány. Funkce však rozpozná předpony určující základ číselné soustavy &O (pro osmičková čísla) a &H (pro šestnáctková čísla). Znaky mezer, tabulátorů a konců řádků budou z argumentu vynechány.

Následující příkaz vrátí hodnotu 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

V následujícím kódu funkce Val vrátí desítkovou hodnotu pro uvedenou šestnáctkovou hodnotu:

Val("&HFFFF")

Poznámka :  Funkce Val připouští jako platný oddělovač desetinných míst pouze tečku (.). Pokud jsou používány jiné oddělovače desetinných míst (například v aplikacích, které pracují s národními jazyky), použijte k převodu řetězce na číslo funkci CDbl.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce Val vrácena čísla obsažená v řetězci.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Vrátí hodnotu 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Vrátí hodnotu 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Vrátí hodnotu 24.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×