Funkce Uložit jako

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po klepnutí na možnosti v dialogovém okně Uložit jako můžete uložit soubor se zadaným názvem, formátem a do zadaného umístění. Ukládáte-li soubor poprvé, zobrazí se dialogové okno Uložit jako automaticky po klepnutí na možnost Uložit.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Access

Aplikace Excel

Aplikace OneNote

Aplikace Outlook

Aplikace PowerPoint

Projektu

Aplikace Publisher

Aplikace SharePoint Designer

Aplikace Visio

Aplikace Word

Access

Uložit objekt jako     V dialogovém okně Uložit jako jsou při ukládání databázového objektu k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložení "název objektu k      Zadejte název nového objektu, kde je objekt název aktuálně vybraného objektu.

 • Jako      Ponechejte stejný typ objektu jako má původní objekt nebo vyberte typ objektu, na který chcete nový objekt převést. Některé objekty nelze na jiné typy objektů převést.

 • OK      Objekt uložíte klepnutím na tlačítko OK.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k objektu bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Uložit databázi jako    V dialogovém okně Uložit jako jsou při ukládání databáze k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit. Chcete-li soubor uložit se záložním souborem, klepněte na šipku vedle tlačítka Uložit a klepněte na položku Uložit se záložní kopií.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Excel

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Uložit jako typ      V seznamu klikněte na formát souboru, do kterého chcete soubor uložit. Většina Microsoft Office 2007 programů můžete soubory uložit ve víc než jednoho formátu, budete muset vyberte požadovaný formát. Další informace o formátech souborů najdete v tématu formáty souborů podporované v aplikaci Excel.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

OneNote

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Rozsah stránek      Po klepnutí na tuto možnost můžete vybrat část poznámkového bloku, kterou chcete uložit do samostatného souboru. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Vybrané stránky      Uloží stránky vybrané v poznámkovém bloku. Uložené stránky jsou v poznámkovém bloku umístěny na samostatné kartě.

  • Aktuální oddíl      Uloží stránky na aktuálně zobrazenou kartu. Uložená část je představována samostatnou kartou.

  • Aktuální poznámkový blok      Uloží celý poznámkový blok. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud soubor ukládáte ve formátu PDF (Portable Document Format), XPS (XML Paper Specification) nebo ONEA (OneNote archive).

   Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

Outlook

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko můžete přejít zpátky na předchozí složku, které jste navštívili při posouvání struktura složek v seznamu souborů 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybrané souboru nebo složky. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

PowerPoint

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Uložit jako typ      V seznamu klikněte na formát souboru, do kterého chcete soubor uložit. Většina Microsoft Office 2007 programů můžete soubory uložit ve víc než jednoho formátu, budete muset vyberte požadovaný formát. Další informace o formátech souborů najdete v článku formáty souborů podporované v aplikaci PowerPoint.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

Project

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Publisher

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit. Chcete-li soubor uložit se záložním souborem, klepněte na šipku vedle tlačítka Uložit a klepněte na položku Uložit se záložní kopií.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

SharePoint Designer

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybrané souboru nebo složky. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Název stránky      Tato možnost zobrazuje název webové stránky.

 • Změnit název      Klepnutím na tlačítko Změnit název zobrazte dialogové okno Zadat název stránky, kde můžete vytvořit nebo změnit název webové stránky.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Visio

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit. Chcete-li soubor uložit jen pro čtení, klepněte na šipku vedle tlačítka Uložit a klepněte na položku Jen pro čtení.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

Word

V dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici následující tlačítka a možnosti:

 • Uložit do      V seznamu klepněte na umístění, do kterého chcete uložit soubor. Pomocí seznamu Uložit do můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranit Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete uložit.

 • Typ souboru      V tomto souboru klepněte na formát souboru, ve kterém chcete požadovaný soubor uložit. Většina aplikací sady Microsoft Office 2007 umožňuje ukládat soubory ve více formátech, takže můžete zvolit požadovaný formát.

 • Název stránky      Při uložení souboru jako webové stránky (možnost Webová stránka) se v poli Název stránky zobrazí název webové stránky.

 • Změnit nadpis      Při uložení souboru jako webové stránky (možnost Webová stránka) zobrazte klepnutím na tlačítko Změnit název dialogové okno Zadat název stránky, ve kterém můžete vytvořit nebo změnit název webové stránky.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst uložíte soubor do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Panelu seznam Míst se můžou lišit od obsah zobrazený vzhledem k tomu můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání klávesové zkratky. Další informace najdete v tématu Uspořádat rychlého přístupu k souborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést. Dostupnost nástrojů se liší v závislosti na používané aplikaci.

 • Uložit      Po zadání umístění, názvu souboru a formátu ukládaného souboru uložte daný soubor klepnutím na tlačítko Uložit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit k souboru bez uložení, klepněte na tlačítko Storno.

 • Transformace      Pokud je k ukládanému souboru připojena transformace Extensible Stylesheet Language Transformation (soubor XSL nebo XSLT, nazývaný také transformace), zobrazí se v tomto poli cesta transformace.

 • Použít transformaci      Jestliže ukládáte soubor ve formátu dokumentu XML aplikace Microsoft Office Word 2003, můžete použít transformaci určující data v souboru XML, která se mají uložit. Uložený soubor bude obsahovat pouze výsledky transformace.

 • Uložit pouze data      Toto políčko zaškrtněte, pokud jste připojili vlastní schéma, aby byly použity vlastní značky XML, a chcete odstranit formátování aplikace Word a uložit pouze vlastní data. Chcete-li uložit značky specifické pro aplikaci Word, vlastnosti a informace o formátování a rozložení, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

 • Transformace      Chcete-li vybrat soubor XSL nebo XSLT, který se má použít u souboru XML, klepněte na tlačítko Transformace. Tlačítko Transformace je dostupné po zaškrtnutí políčka Použít transformaci.

Při uložení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification) se zobrazí také následující možnosti:

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Po publikování otevřít soubor      Pokud chcete soubor otevřít v aplikaci Adobe Reader bezprostředně po uložení, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 • Optimalizovat pro      Vyberte nejvhodnější možnost pro publikování souboru ve formátu PDF nebo XPS:

  • Standardní (publikování online a tisk)      Jestliže chcete distribuovat soubor ve formátu pro tisk, klepněte na možnost Standardní (publikování online a tisk). Tento formát zajišťuje vysokou kvalitu tisku a umožňuje také distribuci souboru online.

  • Minimální velikost (publikování online)      Pokud chcete soubor distribuovat pouze online, klepněte na možnost Minimální velikost (publikování online), která zajistí nejmenší možnou velikost souboru.

 • Možnosti      Klepnutím na položku Možnosti zobrazíte dialogové okno Možnosti, v němž jsou uvedeny funkce související s ukládáním ve formátu PDF a XPS.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×