Funkce USDOLAR

Převede zadané číslo na text v měnovém formátu, ve kterém se desetinná místa zaokrouhlí na požadovanou přesnost. Použitý formát je $#,##0.00_);($#,##0.00).

Syntaxe

USDOLAR(číslo;desetiny)

Číslo    je číslo, odkaz na buňku obsahující číslo nebo vzorec, jehož výsledkem je číslo.

Desetiny    je počet číslic napravo od desetinné čárky. Pokud je tento argument záporný, zaokrouhlí se zadané číslo vlevo od desetinné čárky. Jestliže tento argument vynecháte, bude počet desetinných míst určen místním nastavením systému.

Poznámka

Funkce USDOLAR vždy zobrazuje měnu v USA. Chcete-li zobrazit nastavení měny počítače, použijte místo této funkce funkci KČ.

Příklady

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

1234,567

=USDOLAR([Sloupec1]; 2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vpravo od desetinné čárky. ($1 234,57)

1234,567

=USDOLAR([Sloupec1]; -2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky. ($1 200)

-1234,567

=USDOLAR([Sloupec1]; -2)

Zobrazí druhé číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky. ($1 200)

-0,123

=USDOLAR([Sloupec1]; 4)

Zobrazí třetí číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 4 číslice vpravo od desetinné čárky. ($0,1230)

99,888

=USDOLAR([Sloupec1])

Zobrazí čtvrté číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky. ($99,89)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×