Funkce UBound

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long, která obsahuje nejvyšší dostupný dolní index pro uvedený rozměr Matice.

Syntaxe

UBound(název_pole [, rozměr ] )

Syntaxe funkce UBound zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

název_pole

Povinný argument. Název Proměnná pole, který musí vyhovovat standardním zásadám pro vytváření názvů proměnných.

rozměr

Volitelný argument. Hodnota typu Variant (dlouhé celé číslo). Celé číslo, které udává rozměr, z něhož má být vrácena horní mez. Pro první rozměr použijte hodnotu 1, pro druhý rozměr použijte hodnotu 2 atd. Pokud argument rozměr není uveden, předpokládá se hodnota 1.


Poznámky

Funkce UBound společně s funkcí LBound slouží k určení velikosti pole. K určení dolní meze rozměru pole použijte funkci LBound.

Pro trojrozměrné pole vrátí funkce UBound následující hodnoty:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Příkaz

Návratová hodnota

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce UBound určen nejvyšší dostupný dolní index určeného rozměru pole.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×