Funkce UBound

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Long obsahující od největšího k dispozici dolního indexu pro zadanou dimenzi Matice.

Syntaxe

UBound ( název_pole [dimenze ] )

Syntaxe funkce UBound zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

název_pole

Povinný argument. Název Proměnná pole, který musí vyhovovat standardním zásadám pro vytváření názvů proměnných.

rozměr

Volitelný argument. Hodnota typu Variant (dlouhé celé číslo). Celé číslo, které udává rozměr, z něhož má být vrácena horní mez. Pro první rozměr použijte hodnotu 1, pro druhý rozměr použijte hodnotu 2 atd. Pokud argument rozměr není uveden, předpokládá se hodnota 1.


Poznámky

Funkce UBound společně s funkcí LBound slouží k určení velikosti pole. K určení dolní meze rozměru pole použijte funkci LBound.

Pro trojrozměrné pole vrátí funkce UBound následující hodnoty:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Příkaz

Návratová hodnota

UBound(A, 1)

1000

UBound(A, 2)

15

UBound(A, 3)

1


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce UBound určen nejvyšší dostupný dolní index určeného rozměru pole.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×