Funkce TypeName

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu String, která poskytuje informace o Proměnná.

Syntaxe

TypeName ( varname )

Povinný název_proměnnéArgument je hodnotu typu Variant obsahující všechny proměnné kromě proměnné typu definované uživatelem.

Poznámky

Funkce TypeName vrátí jeden z následujících řetězců:

Vrácený řetězec

Proměnná

Typ objektu

Objekt typu objecttype

Bajt

Hodnota typu Byte

Celé číslo

Celé číslo

Dlouhý

Dlouhé celé číslo

Jednoduché:

Číslo s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Dvojité

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Měna,

Hodnota měny

Desetinné číslo

Desítkově vyjádřená hodnota

Datum

Hodnota data

Řetězec

Řetězec

Logická hodnota

Logická hodnota

Error

Chybová hodnota

Stav Empty

Neinicializovaná proměnná

Null

Neplatná data

Objekt

Objekt

Unknown

Objekt neznámého typu

Nothing

Objektová proměnná, která neodkazuje na objekt


Je-li argumentem název_proměnnéMatice, může být vrácen jakýkoli přípustný řetězec (neboli hodnota typu Variant) s přidanými prázdnými závorkami. Pokud je například argumentem název_proměnné pole celých čísel, bude funkcí TypeName vrácen řetězec Integer().

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu pomocí funkce TypeName získáte informace o proměnné.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×