Funkce TypeName

Vrátí hodnotu typu String, která poskytuje informace o Proměnná.

Syntaxe

TypeName(název_proměnné)

Povinný Argumentnázev_proměnné je hodnota typu Datový typ Variant, která obsahuje název libovolné proměnné s výjimkou proměnné Uživatelský typ.

Poznámky

Funkce TypeName vrátí jeden z následujících řetězců:

Vrácený řetězec

Proměnná

Typ objektu

Objekt typu objecttype

Datový typ Bajt

Hodnota typu Byte

Datový typ Integer.

Celé číslo

Datový typ Long.

Dlouhé celé číslo

Datový typ Single

Číslo s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Datový typ Double

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Datový typ Měna,

Hodnota měny

Datový typ decimal (databáze aplikace Access)

Desítkově vyjádřená hodnota

Datový typ Datum a čas

Hodnota data

Datový typ String

Řetězec

Logická hodnota

Logická hodnota

Error

Chybová hodnota

Stav Empty

Neinicializovaná proměnná

Null

Neplatná data

Objekt

Objekt

Unknown

Objekt neznámého typu

Nothing

Objektová proměnná, která neodkazuje na objekt


Je-li argumentem název_proměnnéMatice, může být vrácen jakýkoli přípustný řetězec (neboli hodnota typu Variant) s přidanými prázdnými závorkami. Pokud je například argumentem název_proměnné pole celých čísel, bude funkcí TypeName vrácen řetězec Integer().

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu pomocí funkce TypeName získáte informace o proměnné.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×