Funkce TimeValue

Vrátí hodnotu typu Variant (datum), která obsahuje čas.

Syntaxe

TimeValue(čas)

Povinný Argumentčas je obvykle Řetězcový výraz udávající čas v rozsahu od 0:00:00 do 23:59:59. Argumentem čas však může být rovněž libovolný Výraz, který vyjadřuje čas v uvedeném rozsahu. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámky

Platné časy lze zadávat ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Platné argumenty čas jsou například 14:24:00 a 14:24:00 .

Jestliže argument čas obsahuje datum, nebude toto datum funkcí TimeValue vráceno. Pokud však argument čas obsahuje neplatné datum, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce TimeValue proveden převod řetězce na čas. K přímému přiřazení času do proměnné typu Variant nebo Date lze použít rovněž datové literály, například MyTime = #16:35:17#.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Vrátí čas.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×