Funkce TimeSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (datum), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

TimeSerial(hodiny, minuty, sekundy)

Syntaxe funkce TimeSerial zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

hodiny

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Číslo od 0 do 23 (včetně), případně Číselný výraz.

minuty

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz.

sekundy

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz.


Poznámky

Při zadávání času (například 11:59:59) by rozsah čísel pro jednotlivé argumenty funkce TimeSerial měl odpovídat normálnímu rozsahu pro danou jednotku, to znamená 0–23 pro hodiny a 0–59 pro minuty a sekundy. Pro každý Argument však můžete rovněž určit relativní čas pomocí číselného výrazu, který vyjadřuje určitý počet hodin, minut nebo sekund před nebo po určitém čase. V následujícím příkladu jsou místo absolutních časových hodnot použity Výraz. Funkce TimeSerial vrátí čas pro 15 minut před (-15) polednem, od kterého je odečteno šest hodin (12 - 6), tedy 5:45:00.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Jestliže hodnota některého argumentu přesahuje normální rozsah pro daný argument, bude převedena na nejbližší vyšší jednotku. Pokud například zadáte 75 minut, vyhodnotí se tato hodnota jako jedna hodina a 15 minut. Má-li některý argument hodnotu mimo rozsah od -32 768 do 32 767, dojde k chybě. Pokud je čas určený těmito třemi argumenty zadán takovým způsobem, že datum spadá mimo přípustný rozsah dat, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce TimeSerial vrácen čas odpovídající zadaným hodinám, minutám a sekundám.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×