Funkce TimeSerial

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (datum), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

Funkce TimeSerial ( hodiny, minuty, sekundy )

Syntaxe funkce TimeSerial obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

hodiny

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Číslo od 0 do 23 (včetně), případně Číselný výraz.

minuty

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz.

sekundy

Povinný argument. Hodnota typu Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz.


Komentář

Chcete-li zadat dobu, například 11:59:59 rozsah čísel pro každý argument TimeSerial by měl být na normální oblast jednotky; To znamená pro hodin od 0 do 23 a čísla 0 do 59 pro minuty a sekundy. Můžete však také zadat relativní času u každého Argument pomocí libovolný číselný výraz, který představuje některé počet hodin, minut a sekund před datem start_date nebo po určité době. Výrazy místo čísel absolutní čas v následujícím příkladu. Funkce TimeSerial vrátí čas 15 minut před (-15) 6 hodin poledne (12 - 6) nebo 5:45:00 dop.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Jestliže hodnota některého argumentu přesahuje normální rozsah pro daný argument, bude převedena na nejbližší vyšší jednotku. Pokud například zadáte 75 minut, vyhodnotí se tato hodnota jako jedna hodina a 15 minut. Má-li některý argument hodnotu mimo rozsah od -32 768 do 32 767, dojde k chybě. Pokud je čas určený těmito třemi argumenty zadán takovým způsobem, že datum spadá mimo přípustný rozsah dat, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce TimeSerial vrácen čas odpovídající zadaným hodinám, minutám a sekundám.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×