Funkce Tan

Vrátí hodnotu s dvojitou přesností, která udává tangens úhlu.

Syntaxe

Tan(číslo)

Povinný Argumentčíslo je hodnota Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Poznámky

Funkce Tan přijímá úhel a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku. Poměr představuje délku strany protilehlé k úhlu vydělenou délkou strany přilehlé k úhlu.

Chcete-li převést stupně na radiány, vynásobte stupně hodnotou Pí/180. Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte radiány hodnotou 180/pí.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Tan vrácen tangens úhlu.

Dim MyAngle, MyCotangent
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Calculate cotangent.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×