Funkce Tab

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Používá se s příkazem Print # nebo metodou Print k umístění výstupu.

Syntaxe

Tab[(n)]

Volitelné nArgument je číslo sloupce přesunout před zobrazením nebo tisku Další Výraz v seznamu. Pokud není zadáno, Karta kurzoru slouží k přesunutí začátek další Tisková oblast. Díky kartě použité namísto čárku národní prostředí použití čárka jako oddělovač desetinných míst.

Poznámky

Je-li aktuální pozice tisku na aktuálním řádku větší než n, provede funkce Tab přechod na n-tý sloupec na dalším řádku výstupu. Jestliže je n menší než 1, provede funkce Tab přesunutí pozice tisku do sloupce 1. Pokud je n větší než šířka řádku výstupu, provede funkce Tab výpočet další pozice tisku pomocí vzorce:

n Mod šířka

Například pokud má šířka hodnotu 80 a zadáte Tab(90), bude další tisk zahájen ve sloupci 10 (zbytek po dělení 90/80). Jestliže je n menší než aktuální pozice tisku, bude tisk zahájen na dalším řádku na vypočtené pozici. Je-li vypočtená pozice tisku větší než aktuální pozice tisku, bude tisk zahájen na vypočtené pozici na stejném řádku.

Pozicí tisku nejvíce vlevo na řádku výstupu je vždy pozice 1. Při tisku souborů pomocí příkazu Print # je pozicí tisku nejvíce vpravo aktuální šířka výstupního souboru, kterou lze nastavit pomocí příkazu Width #.

Poznámka : Zkontrolujte, zda sloupce tabulky mají dostatečnou šířku pro široká písmena.

Při použití funkce Tab s metodou Print je oblast tisku rovnoměrně rozdělena na sloupce pevné šířky. Šířka jednotlivých sloupců je průměrem šířky všech znaků v bodové velikosti pro zvolené písmo. Neexistuje však vzájemný vztah mezi počtem vytištěných znaků a počtem sloupců pevné šířky, který dané znaky zabírají. Velké písmeno W například zabírá více místa než sloupec pevné šířky a malé písmeno i zabírá méně místa než sloupec pevné šířky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Tab umístěn výstup v souboru a v podokně hodnot proměnných.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Funkci Tab lze rovněž používat s metodou Print. Následující příkaz vytiskne text, který bude zahájen ve sloupci 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×