Funkce Tab

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Používá se s příkazem Print # nebo metodou Print k umístění výstupu.

Syntaxe

Tab[(n)]

Nepovinný Argumentn určuje číslo sloupce, na který se má přejít před zobrazením nebo vytištěním dalšího Výraz ze seznamu. Je-li tento argument vynechán, přesune funkce Tab kurzor na začátek další Tisková oblast. Funkci Tab lze proto používat místo čárky v Národní prostředí, ve kterých je čárka používána jako oddělovač desetinných míst.

Poznámky

Je-li aktuální pozice tisku na aktuálním řádku větší než n, provede funkce Tab přechod na n-tý sloupec na dalším řádku výstupu. Jestliže je n menší než 1, provede funkce Tab přesunutí pozice tisku do sloupce 1. Pokud je n větší než šířka řádku výstupu, provede funkce Tab výpočet další pozice tisku pomocí vzorce:

n Mod šířka

Například pokud má šířka hodnotu 80 a zadáte Tab(90), bude další tisk zahájen ve sloupci 10 (zbytek po dělení 90/80). Jestliže je n menší než aktuální pozice tisku, bude tisk zahájen na dalším řádku na vypočtené pozici. Je-li vypočtená pozice tisku větší než aktuální pozice tisku, bude tisk zahájen na vypočtené pozici na stejném řádku.

Pozicí tisku nejvíce vlevo na řádku výstupu je vždy pozice 1. Při tisku souborů pomocí příkazu Print # je pozicí tisku nejvíce vpravo aktuální šířka výstupního souboru, kterou lze nastavit pomocí příkazu Width #.

Poznámka :  Zkontrolujte, zda sloupce tabulky mají dostatečnou šířku pro široká písmena.

Při použití funkce Tab s metodou Print je oblast tisku rovnoměrně rozdělena na sloupce pevné šířky. Šířka jednotlivých sloupců je průměrem šířky všech znaků v bodové velikosti pro zvolené písmo. Neexistuje však vzájemný vztah mezi počtem vytištěných znaků a počtem sloupců pevné šířky, který dané znaky zabírají. Velké písmeno W například zabírá více místa než sloupec pevné šířky a malé písmeno i zabírá méně místa než sloupec pevné šířky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Tab umístěn výstup v souboru a v podokně hodnot proměnných.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Funkci Tab lze rovněž používat s metodou Print. Následující příkaz vytiskne text, který bude zahájen ve sloupci 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×