Funkce Switch

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vyhodnotí seznam výrazů a vrátí hodnotu nebo výraz typu Variant přidružený k prvnímu výrazu v seznamu, který má hodnotu True.

Syntaxe

Přepnout ( výraz-1, hodnota-1 [výraz-2, hodnota 2 ]... [; výraz-n, hodnota n ] )

Syntaxe funkce Switch zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

výraz

(Povinné) Výraz typu Variant, který chcete vyhodnotit.

hodnota

Povinný argument. Hodnota nebo výraz, které mají být vráceny v případě, že odpovídající výraz má hodnotu True.


Poznámky

Seznam Argument funkce Switch je tvořen dvojicemi výrazů a hodnot. Výrazy jsou vyhodnocovány zleva doprava a vrácena bude hodnota přidružená k prvnímu výrazu, který je vyhodnocen jako True. Nejsou-li části správně párovány, dojde k Chyba za běhu. Pokud například výraz-1 je True, bude funkcí Switch vrácena hodnota-1. Pokud výraz-1 je False, ale výraz-2 je True, bude funkcí Switch vrácena hodnota-2 atd.

Přepnout vrátí hodnotu Null, pokud:

  • Žádný výraz nemá hodnotu True.

  • Přidružená hodnota prvního výrazu s hodnotou True je Null.

Funkce Switch vyhodnocuje všechny výrazy, i když vrátí pouze jeden z nich. Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor na nežádoucí vedlejší účinky. Pokud například vyhodnocování nějakého výrazu způsobí dělení nulovou hodnotou, dojde k chybě.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Switch vrácen název jazyka, který odpovídá názvu města.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×