Funkce Sum

Sečte sady hodnot obsažené v určeném poli dotazu.

Syntaxe

Sum( výraz )

Zástupný symbol výraz představuje Řetězcový výraz určující pole obsahující číselná data, jež chcete sečíst, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Funkce Sum sčítá hodnoty v poli. Funkci Sum je například možné použít k určení celkových nákladů na dopravné.

Funkce Sum nebere v úvahu záznamy obsahující hodnotu Null. Následující příklad obsahuje ukázku výpočtu součtu násobků polí JednotkováCena a Množství:

SELECT Sum(CenaZaKus * Množství) AS [Celkový výnos]
FROM [Rozpis Objednávek];

Funkci Sum je možné použít ve výrazu dotazu. Tento výraz je také možné použít ve vlastnosti SQL objektu QueryDef nebo při vytváření objektu Sada záznamů založeném na dotazu SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×