Funkce StringFromGUID

Funkce StringFromGUID převádí identifikátor GUID, což je Matice typu Datový typ Bajt, na Řetězec.

Syntaxe

StringFromGUID(guid)

Povinný argument guid je pole dat typu Byte, které operačnímu systému slouží k jedinečné identifikaci aplikace, součásti nebo datové položky.


Poznámky

Databázový stroj Microsoft Access ukládá identifikátory GUID jako pole typu Byte. Aplikace Microsoft Office Access 2007 však nevrací data typu Byte z Ovládací prvekFormulář nebo Sestava. Jestliže chcete z ovládacího prvku vrátit hodnotu identifikátoru GUID, je nutné jej převést na řetězec. K převodu identifikátoru GUID na řetězec použijte funkci StringFromGUID. Chcete-li převést řetězec zpět na identifikátor GUID, použijte funkci GUIDFromString.

Při replikaci databáze například potřebujete odkázat na pole, které obsahuje identifikátor GUID. Chcete-li vrátit hodnotu ovládacího prvku formuláře vázaného k poli, které obsahuje identifikátor GUID, převeďte daný identifikátor GUID na řetězec pomocí funkce StringFromGUID.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V následujícím příkladu je vrácena hodnota ovládacího prvku s_GUID formuláře Zaměstnanci ve formátu řetězce a přiřazena k proměnné řetězce. Ovládací prvek s_GUID je vázán k poli s_GUID, jednomu ze systémových polí, která jsou přidána do každé replikované tabulky v replikované databázi.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Získání identifikátoru GUID.
Set ctl = Forms!Zaměstnanci!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Převod identifikátoru GUID na řetězec.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×