Funkce String

Vrátí hodnotu Variant (řetězec), která obsahuje řetězec opakujících se znaků o určené délce.

Syntaxe

String(číslo, znak)

Syntaxe funkce String zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

číslo

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Long. Délka vráceného řetězce. Pokud argument číslo obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

znak

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Variant. Kód znaku určující znak nebo Řetězcový výraz, jehož první znak je použit k vytvoření vráceného řetězce. Pokud argument znak obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.


Poznámky

Jestliže pro argument znak zadáte hodnotu větší než 255, převede funkce String tuto hodnotu na platný kód znaku pomocí vzorce:

znak Mod 256

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce String vráceny řetězce opakujících se znaků s určenou délkou.

Dim MyString
MyString = String(5, "*")
' Vrátí hodnotu "*****".
MyString = String(5, 42)
' Vrátí hodnotu "*****".
MyString = String(10, "ABC")
' Vrátí hodnotu "AAAAAAAAAA".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×