Funkce StrConv

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu Variant (řetězec) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

Funkce StrConv ( řetězec, převod [LCID ] )

Syntaxe funkce StrConv obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec

(Povinné) Řetězcový výraz, který chcete převést.

převod

(Povinné) Hodnota typu Integer obsahující součet hodnot, které určují požadovaný typ převodu.

LCID

Volitelný argument. Identifikátor národního prostředí, pokud je jiný než systémový identifikátor národního prostředí. (Výchozím nastavením je systémový identifikátor národního prostředí.)


Nastavení

Nastavení Argumentpřevod:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUpperCase

2,5

Převede řetězec na velká písmena.

vbLowerCase

5,08

Převede řetězec na malá písmena.

vbProperCase

15

Převede první písmeno každého slova v řetězci na velká písmena.

vbWide *

4*

Převede úzké (jednobajtové) znaky v řetězci na široké (dvoubajtové) znaky.

vbNarrow *

8*

Převede široké (dvoubajtové) znaky v řetězci na úzké (jednobajtové) znaky.

vbKatakana **

16**

Převede znaky Hiragana v řetězci na znaky Katakana.

vbHiragana **

32**

Převede znaky Katakana v řetězci na znaky Hiragana.

vbUnicode

64

Převede řetězec do formátu Unicode pomocí výchozí kódové stránky systému. (V systému Macintosh není k dispozici.)

vbFromUnicode

128

Převede řetězec z formátu Unicode do výchozí kódové stránky systému. (V systému Macintosh není k dispozici.)


*Platí pro východoasijská národní prostředí.

**Platí pouze pro japonské národní prostředí.

Poznámka : Tyto konstanty jsou určeny jazykem Visual Basic for Applications (VBA). V důsledku toho se může použít kdekoli v kódu místo správných hodnot. Většina kombinací, například konstanty + vbWide, s výjimkou okamžiku, kdy je vzájemně vylučují, například vbUnicode + vbFromUnicode. Konstanty vbWide, vbNarrow, vbKatakanaa vbHiragana , způsobí chybu běhu při použití v prostředí, které budou, nebudou mít vliv.

Následují oddělovače platné word pro správné velikosti písmen: Null (Chr$(0)), vodorovně kartu (Chr$(9)), konce řádku (Chr$(10)), svislé kartu (Chr$(11)), formuláře informační kanál (Chr$(12)), návrat na začátek (Chr$(13)), místa (Jednobajtové) (Chr$(32)). Skutečná hodnota pro mezeru se liší podle země/oblasti pro DBCS.

Poznámky

Převádíte-li pole typu Byte ve formátu ANSI na řetězec, měli byste použít funkci StrConv. Pokud převádíte takové pole ve formátu Unicode, použijte přiřazovací příkaz.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je řetězec ve formátu Unicode převeden pomocí funkce StrConv na řetězec ve formátu ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×