Funkce StrConv

Vrátí hodnotu Variant (řetězec) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv(řetězec, převod [, LCID ] )

Syntaxe funkce StrConv zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

řetězec

Povinný argument. Řetězcový výraz, který má být převeden.

převod

Povinný argument. Hodnota typu Datový typ Integer. Souhrn hodnot určujících typ převodu, který má být proveden.

LCID

Volitelný argument. Identifikátor národního prostředí, pokud je jiný než systémový identifikátor národního prostředí. (Výchozím nastavením je systémový identifikátor národního prostředí.)


Nastavení

Nastavení Argumentpřevod:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUpperCase

1

Převede řetězec na velká písmena.

vbLowerCase

2

Převede řetězec na malá písmena.

vbProperCase

3

Převede první písmeno každého slova v řetězci na velká písmena.

vbWide*

4*

Převede úzké (jednobajtové) znaky v řetězci na široké (dvoubajtové) znaky.

vbNarrow*

8*

Převede široké (dvoubajtové) znaky v řetězci na úzké (jednobajtové) znaky.

vbKatakana**

16**

Převede znaky Hiragana v řetězci na znaky Katakana.

vbHiragana**

32**

Převede znaky Katakana v řetězci na znaky Hiragana.

vbUnicode

64

Převede řetězec do formátu Unicode pomocí výchozí kódové stránky systému. (V systému Macintosh není k dispozici.)

vbFromUnicode

128

Převede řetězec z formátu Unicode do výchozí kódové stránky systému. (V systému Macintosh není k dispozici.)


*Platí pro východoasijská národní prostředí.

**Platí pouze pro japonské národní prostředí.

Poznámka : Tyto Konstanta jsou určeny jazykem Visual Basic for Applications (VBA) a proto je lze použít místo skutečných hodnot kdekoliv v kódu. Většinu konstant je možné kombinovat, například vbUpperCase + vbWide, není to však možné v případech, kdy se vzájemně vylučují, například vbUnicode + vbFromUnicode. Konstanty vbWide, vbNarrow, vbKatakana a vbHiragana způsobí Chyba za běhu, pokud jsou použity v Národní prostředí, pro která neplatí.

Následující znaky představují platné oddělovače slov pro požadovanou velikost písmen: Null (Chr$(0)), horizontální tabelátor (Chr$(9)), konec řádku (Chr$(10)), vertikální tabelátor (Chr$(11)), posun stránky (Chr$(12)), návrat vozíku (Chr$(13)), mezera (SBCS) (Chr$(32)). V sadách DBCS se skutečná hodnota pro mezeru liší podle země nebo regionu.

Poznámky

Převádíte-li pole typu Byte ve formátu ANSI na řetězec, měli byste použít funkci StrConv. Pokud převádíte takové pole ve formátu Unicode, použijte přiřazovací příkaz.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je řetězec ve formátu Unicode převeden pomocí funkce StrConv na řetězec ve formátu ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×