Funkce StrComp

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu Variant (celé číslo), která vyjadřuje výsledek Řetězcový výraz.

Syntaxe

Funkce StrComp ( řetězec_1, řetězec_2 [porovnání ] )

Syntaxe funkce StrComp obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec1

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

řetězec2

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

porovnání

Volitelné. Určuje typ porovnání řetězců. Pokud porovnáníArgument hodnotu Null, dojde k chybě. Pokud vynecháte argument Porovnat nastavení Možnost porovnat Určuje typ porovnání.


Nastavení

Nastavení argumentu porovnání:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

-1

Provádí porovnání s použitím nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

+

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

2,5

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

5,08

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Návratové hodnoty

Funkce StrComp má následující návratové hodnoty:

Podmínka

Funkce StrComp vrátí

řetězec1 je menší než řetězec2

-1

řetězec1 je roven řetězec2

+

řetězec1 je větší než řetězec2

2,5

řetězec1 nebo řetězec2 je Null

Null


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce StrComp zjištěny výsledky porovnání řetězců. Jestliže má třetí argument hodnotu 1, provede se textové porovnání. Pokud má třetí argument hodnotu 0 nebo není uveden, provede se binární porovnání.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×