Funkce StrComp

Vrátí hodnotu Variant (celé číslo), která vyjadřuje výsledek Řetězcový výraz.

Syntaxe

StrComp(řetězec1, řetězec2 [, porovnání ] )

Syntaxe funkce StrComp zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

řetězec1

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

řetězec2

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

porovnání

Volitelný argument. Určuje typ porovnání řetězců. Jestliže Argumentporovnání má hodnotu Null, dojde k chybě. Pokud argument porovnání není uveden, je typ porovnání určen nastavením příkazu Option Compare.


Nastavení

Nastavení argumentu porovnání:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

-1

Provádí porovnání s použitím nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

1

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

2

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Návratové hodnoty

Funkce StrComp má následující návratové hodnoty:

Podmínka

Výsledek funkce StrComp

řetězec1 je menší než řetězec2

-1

řetězec1 je roven řetězec2

0

řetězec1 je větší než řetězec2

1

řetězec1 nebo řetězec2 je Null

Null


Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce StrComp zjištěny výsledky porovnání řetězců. Jestliže má třetí argument hodnotu 1, provede se textové porovnání. Pokud má třetí argument hodnotu 0 nebo není uveden, provede se binární porovnání.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×