Funkce StrComp

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu Variant (celé číslo), která vyjadřuje výsledek Řetězcový výraz.

Syntaxe

Funkce StrComp ( řetězec_1, řetězec_2 [porovnání ] )

Syntaxe funkce StrComp obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec1

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

řetězec2

Povinný argument. Libovolný platný řetězcový výraz.

porovnání

Volitelné. Určuje typ porovnání řetězců. Pokud porovnáníArgument hodnotu Null, dojde k chybě. Pokud vynecháte argument Porovnat nastavení Možnost porovnat Určuje typ porovnání.


Nastavení

Nastavení argumentu porovnání:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

-1

Provádí porovnání s použitím nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

+

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

2,5

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

5,08

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Návratové hodnoty

Funkce StrComp má následující návratové hodnoty:

Podmínka

Funkce StrComp vrátí

řetězec1 je menší než řetězec2

-1

řetězec1 je roven řetězec2

+

řetězec1 je větší než řetězec2

2,5

řetězec1 nebo řetězec2 je Null

Null


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu jsou pomocí funkce StrComp zjištěny výsledky porovnání řetězců. Jestliže má třetí argument hodnotu 1, provede se textové porovnání. Pokud má třetí argument hodnotu 0 nebo není uveden, provede se binární porovnání.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×