Funkce Str

Vrátí hodnotu čísla ve formátu Variant (řetězec).

Syntaxe

Str(číslo)

Povinný Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Long, která obsahuje libovolný platný Číselný výraz.

Poznámky

Při převodu čísel na řetězce je pozice prvního znaku vždy vyhrazena pro znaménko daného čísla. Pokud je číslo kladné, bude vrácený řetězec obsahovat jako první znak mezeru, která implikuje znaménko plus.

K převodu číselných hodnot do formátu data, času, měny nebo jiného uživatelem definovaného formátu slouží funkce Format. Na rozdíl od funkce Str není u funkce Format pozice prvního znaku vyhrazena pro znaménko čísla.

Poznámka :  Funkce Str připouští jako platný oddělovač desetinných míst pouze tečku (.). Pokud jsou používány jiné oddělovače desetinných míst (například v aplikacích, které pracují s národními jazyky), použijte k převodu čísla na řetězec funkci CStr.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Str číslo převedeno do formátu řetězce. Při převodu čísla na řetězec je pozice prvního znaku vždy vyhrazena pro znaménko.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×