Funkce StDev a StDevP

Vracejí odhad Standardní odchylka pro populaci nebo výběr z populace reprezentované formou sady hodnot obsažených v určeném poli dotazu.

Syntaxe

StDev( výraz )

StDevP( výraz )

Zástupný symbol výraz určuje Řetězcový výraz identifikující pole obsahující číselná data, jejichž rozptyl má být vypočten, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Funkce StDevP slouží k výpočtu směrodatné odchylky pro populaci, funkce StDev k výpočtu směrodatné odchylky pro výběr z populace.

Pokud zdrojový dotaz obsahuje méně než dva záznamy (nebo žádné záznamy v případě funkce StDevP), vrátí tyto funkce hodnotu Null (což znamená, že směrodatnou odchylku nelze vypočítat).

Funkce StDev a StDevP je možné použít ve výrazu dotazu. Tento výraz lze také použít ve vlastnosti SQL objektu QueryDef nebo při vytváření objektu Sada záznamů založeného na dotazu SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×