Funkce Split

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí jednorozměrné Matice počínající nulou, které obsahuje zadaný počet podřetězců.

Syntaxe

Split( výraz [, oddělovač ] [, mez ] [, porovnání ] )

Syntaxe funkce rozděleného obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Řetězcový výraz obsahující oddělovače a dílčích řetězců. Pokud je výraz řetězec nulové délky, rozdělení vrátí prázdné pole, tedy matice žádné prvky a bez data.

oddělovač

Volitelný argument. Znak řetězce, který slouží k označení mezí podřetězců. Není-li uveden, bude za oddělovač považován znak mezery (" "). Pokud je oddělovačem řetězec nulové délky, bude vráceno pole o jedné položce, které obsahuje řetězec výrazu.

mez

Volitelný argument. Počet podřetězců, který má být vrácen. Hodnota –1 určuje, že mají být vráceny všechny podřetězce.

porovnání

Volitelný argument. Číselná hodnota určující typ porovnání, který má být použit při vyhodnocení podřetězců. Hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument porovnání může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Provádí porovnání pomocí nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

+

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

2,5

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

5,08

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×