Funkce Split

Vrátí jednorozměrné Matice počínající nulou, které obsahuje zadaný počet podřetězců.

Syntaxe

Split(výraz [, oddělovač ] [, mez ] [, porovnání ] )

Syntaxe funkce Split zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Řetězcový výraz obsahující podřetězce a oddělovače. Pokud je výrazem řetězec nulové délky (""), bude funkcí Split vráceno prázdné pole, tedy pole, jež neobsahuje žádné prvky a data.

oddělovač

Volitelný argument. Znak řetězce, který slouží k označení mezí podřetězců. Není-li uveden, bude za oddělovač považován znak mezery (" "). Pokud je oddělovačem řetězec nulové délky, bude vráceno pole o jedné položce, které obsahuje řetězec výrazu.

mez

Volitelný argument. Počet podřetězců, který má být vrácen. Hodnota –1 určuje, že mají být vráceny všechny podřetězce.

porovnání

Volitelný argument. Číselná hodnota určující typ porovnání, který má být použit při vyhodnocení podřetězců. Hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument porovnání může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Provádí porovnání pomocí nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

1

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

2

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×