Funkce Spc

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Používá se s příkazem Point # nebo metodou Point k umístění výstupu.

Syntaxe

Spc(n)

Povinný Argumentn určuje počet mezer, které se mají vložit před zobrazením nebo vytištěním dalšího Výraz ze seznamu.

Poznámky

Jestliže je n menší než šířka řádku výstupu, bude další tisk následovat hned za vytištěnými mezerami. Pokud je n větší než šířka řádku výstupu, provede funkce Spc výpočet další pozice tisku pomocí vzorce:

aktuální_pozice_tisku + (n Mod šířka)

Pokud například aktuální pozice tisku je 24, šířka řádku výstupu je 80 a zadáte Spc(90), bude další tisk následovat od pozice 34 (aktuální pozice tisku + zbytek po dělení 90/80). Jestliže rozdíl mezi aktuální pozicí tisku a šířkou řádku výstupu je menší než n (neboli n Mod šířka), provede funkce Spc skok na začátek dalšího řádku a vygeneruje mezery, jejichž počet je roven n – (šířkaaktuální_pozice_tisku).

Poznámka :  Zkontrolujte, zda sloupce tabulky mají dostatečnou šířku pro široká písmena.

Při použití metody Print s proporcionálními mezerami mezi písmem bude šířka znaků mezer vytištěných pomocí funkce Spc vždy průměrem šířky všech znaků v bodové velikosti pro zvolené písmo. Neexistuje však vzájemný vztah mezi počtem vytištěných znaků a počtem sloupců pevné šířky, který dané znaky zabírají. Velké písmeno W například zabírá více místa než sloupec pevné šířky a malé písmeno i zabírá méně místa než sloupec pevné šířky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Spc umístěn výstup v souboru a v podokně hodnot proměnných.

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Následující příkaz zajistí tisk textu v podokně hodnot proměnných (pomocí metody Print), přičemž textu bude předcházet 30 mezer.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×