Funkce Spc

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Používá se s příkazem Print # nebo metodou Print k umístění výstupu.

Syntaxe

Spc ( n )

Povinný Argumentn určuje počet mezer, které se mají vložit před zobrazením nebo vytištěním dalšího Výraz ze seznamu.

Poznámky

Jestliže je n menší než šířka řádku výstupu, bude další tisk následovat hned za vytištěnými mezerami. Pokud je n větší než šířka řádku výstupu, provede funkce Spc výpočet další pozice tisku pomocí vzorce:

aktuální_pozice_tisku + (n Mod šířka)

Například aktuální pozice tisku je 24, šířku čáry výstup je 80 a zadáte Spc(90), další tisk bude vytvořena od pozice 34 (aktuální pozice tisku + zbývající 90/80). Pokud rozdíl mezi aktuální pozice tisku a tloušťku čáry výstup je menší než n (nebo n Mod šířku), funkce Spc přeskočí na začátek řádku další a vygeneruje mezery rovno n – (Šířkaaktuální_pozice_tisku).

Poznámka : Zkontrolujte, zda sloupce tabulky mají dostatečnou šířku pro široká písmena.

Při použití metody Print s proporcionálními mezerami mezi písmem bude šířka znaků mezer vytištěných pomocí funkce Spc vždy průměrem šířky všech znaků v bodové velikosti pro zvolené písmo. Neexistuje však vzájemný vztah mezi počtem vytištěných znaků a počtem sloupců pevné šířky, který dané znaky zabírají. Velké písmeno W například zabírá více místa než sloupec pevné šířky a malé písmeno i zabírá méně místa než sloupec pevné šířky.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Spc umístěn výstup v souboru a v podokně hodnot proměnných.

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Následující příkaz zajistí tisk textu v podokně hodnot proměnných (pomocí metody Print), přičemž textu bude předcházet 30 mezer.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×