Funkce Space

Vrátí hodnotu Variant (řetězec), která je tvořena určitým počtem mezer.

Syntaxe

Space(číslo)

Povinný Argumentčíslo určuje požadovaný počet mezer v řetězci.

Poznámky

Funkce Space je užitečná při formátování výstupu a mazání dat v řetězcích s pevnou délkou.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Space vrácen řetězec tvořený zadaným počtem mezer.

Dim MyString
' Returns a string with 10 spaces.
MyString = Space(10)
' Insert 10 spaces between two strings.
MyString = "Hello" & Space(10) & "World"
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×