Funkce Sin

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Double určující sinus úhlu.

Syntaxe

Sin( číslo )

Požadované čísloArgument je typu Double nebo platné Číselný výraz, která vyjadřuje úhel v radiánech.

Poznámky

Funkce Sin přijímá úhel a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku. Poměr představuje délku strany protilehlé k úhlu vydělenou délkou přepony.

Výsledek se nachází v rozsahu -1 až 1.

Chcete-li převést stupně na radiány, vynásobte stupně hodnotou Pí/180. Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte radiány hodnotou 180/pí.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Sin vrácen sinus úhlu.

Dim MyAngle, MyCosecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCosecant = 1 / Sin(MyAngle) ' Calculate cosecant.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×