Funkce Shell

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Spustí spustitelný program a vrátí hodnotu Variant (Double) představující identifikační číslo úlohy programu, pokud byl provedena úspěšně. V opačném případě vrátí nulu.

Syntaxe

Shell(cesta [, styl_okna ] )

Syntaxe funkce Shell zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

cesta

Povinný. Hodnota typu Variant (řetězec). Název programu, který má být spuštěn, a všechny požadované Argument nebo přepínače Příkazový řádek. Může obsahovat adresář nebo složku a jednotku. V počítačích Macintosh můžete pomocí funkce MacID zadat signaturu aplikace místo jejího názvu. Následující příklad používá signaturu pro Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

styl_okna

Nepovinný. Hodnota typu Variant (Integer) odpovídající stylu okna, ve kterém bude program spuštěn. Pokud argument styl_okna nezadáte, bude program spuštěn ve vybraném minimalizovaném okně. V počítačích Macintosh (System 7.0 nebo novější), určuje styl_okna pouze to, zda bude aplikace při spuštění vybrána či nikoli.


Argument styl_okna má tyto hodnoty:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbHide

0

Okno je skryto a toto skryté okno je vybráno. Konstantu vbHide nelze použít u platforem Macintosh.

vbNormalFocus

1

Okno má svou původní velikost a umístění a je vybráno.

vbMinimizedFocus

2

Okno je zobrazeno jako vybraná ikona.

vbMaximizedFocus

3

Okno je na obrazovce maximalizováno a vybráno.

vbNormalNoFocus

4

Okno je obnoveno do své poslední velikosti a umístění. Aktuálně aktivní okno zůstává aktivní.

vbMinimizedNoFocus

6

Okno je zobrazeno jako ikona. Aktuálně aktivní okno zůstává aktivní.


Poznámky

Pokud funkce Shell uvedený soubor úspěšně spustí, vrátí identifikační číslo úlohy spuštěného programu. Identifikační číslo úlohy je jedinečné číslo označující spuštěný program. Pokud funkce Shell nemůže uvedený program spustit, dojde k chybě.

V počítačích Macintosh argumenty vbNormalFocus, vbMinimizedFocus a vbMaximizedFocus umísťují aplikaci do popředí a argumenty vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus ji umísťují do pozadí.

Poznámka :  Ve výchozím nastavení funkce Shell spouští jiné programy asynchronně. To znamená, že spuštění programu pomocí funkce Shell nemusí být dokončeno před spuštěním příkazů následujících po funkci Shell.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Shell pro spuštění aplikace určené uživatelem. V systému Macintosh je výchozím název jednotky HD a jednotlivé části cesty nejsou odděleny zpětnými lomítky ale dvojtečkami. Podobně byste zadávali složky systému Macintosh místo \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×