Funkce Shell

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Spustí spustitelný program a vrátí hodnotu Variant (Double) představující identifikační číslo úlohy programu, pokud byl provedena úspěšně. V opačném případě vrátí nulu.

Syntaxe

Prostředí ( cesta [; styl_okna ] )

Syntaxe funkce Shell obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

cesta

Povinné. Varianty (Řetězec). Název program, který chcete spustit a všech požadovaných argumentů nebo přepínače Příkazový řádek; je možné adresáře nebo složky a jednotky. Funkce MacID v počítačích Macintosh, slouží k určení aplikace podpis namísto jeho název. V následujícím příkladu podpisu pro aplikaci Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

styl_okna

Nepovinný. Hodnota typu Variant (Integer) odpovídající stylu okna, ve kterém bude program spuštěn. Pokud argument styl_okna nezadáte, bude program spuštěn ve vybraném minimalizovaném okně. V počítačích Macintosh (System 7.0 nebo novější), určuje styl_okna pouze to, zda bude aplikace při spuštění vybrána či nikoli.


Argument styl_okna má tyto hodnoty:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbHide

+

Okno je skryto a toto skryté okno je vybráno. Konstantu vbHide nelze použít u platforem Macintosh.

vbNormalFocus

2,5

Okno má svou původní velikost a umístění a je vybráno.

vbMinimizedFocus

5,08

Okno je zobrazeno jako vybraná ikona.

vbMaximizedFocus

15

Okno je na obrazovce maximalizováno a vybráno.

vbNormalNoFocus

1

Okno je obnoveno do své poslední velikosti a umístění. Aktuálně aktivní okno zůstává aktivní.

vbMinimizedNoFocus

18

Okno je zobrazeno jako ikona. Aktuálně aktivní okno zůstává aktivní.


Poznámky

Pokud funkce Shell uvedený soubor úspěšně spustí, vrátí identifikační číslo úlohy spuštěného programu. Identifikační číslo úlohy je jedinečné číslo označující spuštěný program. Pokud funkce Shell nemůže uvedený program spustit, dojde k chybě.

V počítačích Macintosh argumenty vbNormalFocus, vbMinimizedFocus a vbMaximizedFocus umísťují aplikaci do popředí a argumenty vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus ji umísťují do pozadí.

Poznámka : Ve výchozím nastavení funkce Shell spouští jiné programy asynchronně. To znamená, že spuštění programu pomocí funkce Shell nemusí být dokončeno před spuštěním příkazů následujících po funkci Shell.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Shell pro spuštění aplikace určené uživatelem. V systému Macintosh je výchozím název jednotky HD a jednotlivé části cesty nejsou odděleny zpětnými lomítky ale dvojtečkami. Podobně byste zadávali složky systému Macintosh místo \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×