Funkce Sgn

Vrátí hodnotu Variant (Integer), která určuje znaménko čísla.

Syntaxe

Sgn(číslo)

Požadovaným Argumentčíslo může být libovolný Číselný výraz.

Vrácené hodnoty

Pokud je číslo

Funkce Sgn vrátí

Větší než nula

1

Rovno nule

0

Menší než nula

-1


Poznámky

Znaménko argumentu číslo určuje vrácenou hodnotu funkce Sgn.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce Sgn určeno znaménko čísla.

Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3, MySign
MyVar1 = 12: MyVar2 = -2.4: MyVar3 = 0
MySign = Sgn(MyVar1) ' Returns 1.
MySign = Sgn(MyVar2) ' Returns -1.
MySign = Sgn(MyVar3) ' Returns 0.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×