Funkce Seek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu vlastního paměťového prostoru, který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu vlastního paměťového prostoru naleznete po vyhledání hesla Režim vlastního paměťového prostoru v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Long určující aktuální pozici pro čtení i zápis v souboru otevřeném pomocí příkazu Otevřít .

Syntaxe

Seek( číslo_souboru )

Povinný číslo_souboruArgument je celé obsahující platné Číslo souboru.

Poznámky

Funkce Seek vrátí hodnotu od 1 do 2 147 483 647 (ekvivalent 2^31 – 1) včetně.

Následující text popisuje vrácené hodnoty pro jednotlivé režimy přístupu k souboru.

Režim

Vrácená hodnota

Náhodný

Číslo dalšího přečteného nebo zapsaného záznamu

Binární,,
Výstupní,
Přidávací,
Vstupní

Pozice bajtu, u kterého bude provedena další operace. První bajt souboru je na pozici 1, druhý na pozici 2 atd.


Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce Seek vrácena aktuální pozice v souboru. Příklad předpokládá, že TESTFILE je soubor obsahující záznamy uživatelem definovaného typu Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Pro soubory otevřené v režimu Náhodný vrací funkce Seek číslo následujícího záznamu.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Pro soubory otevřené v jiném než náhodném režimu vrací funkce Seek pozici bajtu, u kterého bude provedena následující operace. Funkce předpokládá, že TESTFILE je soubor obsahující několik řádků textu.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×