Funkce Seek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Funkce, metody, objektu nebo vlastnosti popsaných v tomto tématu je vypnutá, když běží služba Microsoft Jet výraz v režimu izolovaného prostoru, který brání hodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru vyhledejte v nápovědě "režim izolovaného prostoru".

Vrátí hodnotu typu Long určující aktuální pozici pro čtení i zápis v souboru otevřeném pomocí příkazu Otevřít .

Syntaxe

Hledání ( číslo_souboru )

Povinný číslo_souboruArgument je celé obsahující platné Číslo souboru.

Poznámky

Hledání vrátí hodnotu 1 až 2 147 483 647 (ekvivalent 2 ^ 31-1), včetně.

V následujícím textu najdete vrácených hodnotách pro jednotlivé režimy přístupu k souboru.

Režim

Vrácená hodnota

Náhodné

Počet další záznam číst nebo zapisovat

Binární
výstup
připojení,
zadání vstupních hodnot

Pozice bajtu niž další operace probíhá. První bajt v souboru je v místě 1 je druhý bajt na pozici 2 atd.


Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci hledání vrátit aktuální umístění souboru. Příklad předpokládá, že je soubor obsahující záznamy uživatelský typ RecordTESTFILE .

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

U souborů otevřených v režimu náhodná řešení vrátí počet dalšího záznamu.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Pro soubory otevřené v jiném než náhodném režimu vrací funkce Seek bajtu niž další operace probíhá. Předpokládejme, že TESTFILE je soubor obsahující několik řádků textu.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×