Funkce SUMIF

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí funkce SUMIF lze vypočítat součet hodnot v určité oblasti, které splňují zadané kritérium. Předpokládejme například, že ve sloupci obsahujícím čísla chcete sečíst pouze hodnoty, které jsou větší než 5. Můžete použít následující vzorec: =SUMIF(B2:B25;">5")

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Toto video je součástí školicího kurzu s názvem Sčítání čísel v Excelu 2013.

Tipy : Pokud chcete, můžete kritéria použít u jedné oblasti a sečíst odpovídající hodnoty v jiné oblasti. Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan.

Pokud chcete sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.

Syntaxe

SUMIF(oblast;kritérium;[součet])

Syntaxe funkce SUMIF má následující argumenty:

  • Oblast:    Povinný argument. Jedná se o oblast buněk vyhodnocovanou pomocí daného kritéria. Buňky v jednotlivých oblastech musí představovat čísla nebo názvy, pole či odkazy, které obsahují čísla. Prázdné a textové hodnoty se ignorují. Vybraný rozsah může obsahovat kalendářní data ve standardním formátu Excelu (příklady jsou uvedené níže).

  • Kritérium:    Povinný argument. Jde o kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku, textem nebo funkcí, které definuje buňky, které se mají sečíst. Kritérium může mít například tyto podoby: 32, ">32", B5, "32", "jablka" nebo DNES().

    Důležité : Textová kritéria nebo kritéria obsahující logické či matematické symboly musí být uzavřena v uvozovkách ("). U číselných kritérií nejsou uvozovky nutné.

  • Součet:    Nepovinný argument. Jde o buňky, které se sečtou v případě, že chcete sečíst jiné buňky, než jaké jsou zadané v argumentu oblast. Pokud je argument součet vynechaný, sečte Excel buňky zadané v argumentu oblast (tzn. buňky, u kterých je použité zadané kritérium).

  • V argumentu kritérium je možné používat zástupné znaky – otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Pokud chcete vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

Poznámky

  • Funkce SUMIF vrátí nesprávné hodnoty, pokud ji použijete k porovnání řetězců delších než 255 znaků nebo porovnání s řetězcem #HODNOTA!.

  • Oblast daná argumentem součet nemusí mít stejnou velikost a tvar jako argument oblast. Skutečné sčítané buňky jsou určeny tak, že se za počáteční buňku považuje horní levá buňka oblasti součet a zahrnou se buňky, které argumentu oblast odpovídají velikostí a tvarem. Příklad:

Oblast

Součet

Skutečné buňky

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Pokud ale argumenty obsah a oblast_součtufunkce SUMIF neobsahují stejný počet buněk, může přepočet listu trvat delší dobu.

Příklady

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodnota nemovitosti

Provize

Data

100 000,00 Kč

7 000,00 Kč

250 000,00 Kč

200 000,00 Kč

14 000,00 Kč

300 000,00 Kč

21 000,00 Kč

400 000,00 Kč

28 000,00 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší než 160 000

63 000,00 Kč

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Součet hodnot nemovitostí vyšších než 160 000

900 000,00 Kč

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou rovnou 300 000

21 000,00 Kč

=SUMIF(A2:A5;">C2";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší, než je hodnota v buňce C2

49 000,00 Kč

Příklad 2

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Kategorie

Jídlo

Prodej

Zelenina

Rajčata

2 300,00 Kč

Zelenina

Celer

5 500,00 Kč

Ovoce

Pomeranče

800,00 Kč

Máslo

400,00 Kč

Zelenina

Mrkev

4 200,00 Kč

Ovoce

Jablka

1 200,00 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A7;"Ovoce";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Ovoce

2 000,00 Kč

=SUMIF(A2:A7;"Zelenina";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Zelenina

12 000,00 Kč

=SUMIF(B2:B7;"*a";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel končících na a (rajčata a jablka)

4 300,00 Kč

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel, u kterých není zadána kategorie

400,00 Kč

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce SUMIFS přidá všechny argumenty, které odpovídají více kritériím.

SUMA.čtverců sečte více hodnot po provádí operace matematické čtvereček na každý z nich

Funkce COUNTIF spočítá pouze hodnoty, které splňují jedno kritérium

Funkce COUNTIFS spočítá pouze hodnoty, které odpovídají více kritériím.

IFS fungovat (Office 365, Excelu 2016 a novější)

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Použít kontrolu chyb k zjišťování chyb ve vzorcích

Matematické a trigonometrické funkce

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×