Funkce SOUČHODNOTA

Vrátí současnou hodnotu investice. Současná hodnota je celková hodnota, kterou má nyní série budoucích plateb. Jestliže si například vypůjčíte peníze, představuje vypůjčená částka současnou hodnotou investice pro půjčujícího.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hod;typ)

Sazba     je úroková sazba v daném období. Pokud například získáte půjčku na automobil s 10% roční úrokovou sazbou a měsíčními splátkami, bude měsíční úroková sazba představovat hodnotu 10%/12 (neboli 0,83%). Do vzorce byste jako úrokovou sazbu zadali některou z následujících hodnot: 10%/12, 0,83% nebo 0,0083.

Pper     je celkový počet platebních období v rámci anuity. Získáte-li například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, bude mít půjčka 4*12 (neboli 48) období. Do vzorce byste jako argument pper zadali hodnotu 48.

Splátka     je platba prováděná v každém období. Nelze ji měnit v průběhu období anuity. Splátka obvykle zahrnuje jistinu a úroky, ale nezahrnuje žádné další poplatky ani daně. Měsíční splátka na 100 000 Kč u čtyřleté půjčky na automobil s 12% úrokovou sazbou je 2633,33 Kč. Zadejte do vzorce jako argument splátka číslo -2633,33. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument bud_hod.

Bud_hod     je budoucí hodnota nebo peněžní zůstatek, kterého byste chtěli dosáhnout po uskutečnění poslední platby. Není-li argument uveden, předpokládá se hodnota 0 (například budoucí hodnota půjčky je 0). Pokud například chcete uspořit částku 500 000 Kč za účelem zaplacení konkrétního projektu v průběhu 18 let, potom 500 000 Kč je budoucí hodnota. V takovém případě byste mohli provést střízlivý odhad úrokové sazby a určit výši měsíčních plateb. Jestliže tento argument vynecháte, je nutné zadat argument splátka.

Typ     je číslo 0 či 1 a určuje, kdy jsou platby splatné.

Hodnota argumentu typ

Splatnost plateb

0 nebo neuveden

na konci období

1

na začátku období

Poznámky

 • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Jsou-li platby prováděny měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

 • Anuit se týkají následující funkce: BUDHODNOTA, PLATBA.ÚROK, PLATBA, PLATBA.ZÁKLAD, SOUČHODNOTA a ÚROKOVÁ.MÍRA. Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu souvislého období. Anuitou může být například půjčka na automobil nebo hypotéka. Další informace získáte v nápovědě k jednotlivým funkcím, které s anuitou souvisí.

 • Ve všech funkcích souvisejících s anuitou je hotovost, kterou vydáváte (například vklad na spoření), vyjádřena záporným číslem. Hotovost, kterou přijímáte (například dividendový šek), představuje kladné číslo. Například vklad 1 000 Kč do banky by byl vyjádřen z hlediska vkladatele argumentem -1000 a z hlediska banky argumentem 1000.

 • Každý finanční argument je řešen v závislosti na ostatních argumentech. Jestliže sazba není rovna hodnotě 0, potom:

  Rovnice

  Jestliže je sazba rovna 0, potom:

  (splátka * pper) + souč_hod + bud_hod = 0

Příklad

V následujícím příkladu:

 • Splátka představuje platbu za pojištění na konci každého měsíce.

 • Sazba je úroková sazba, kterou se zaplacená částka zhodnocuje.

 • Pper je počet roků, ve kterých jsou platby prováděny.

Jestliže hodnotu úrokové sazby vydělíte hodnotou 12, získáte měsíční úrokovou sazbu. Vynásobíte-li počet let, během kterých provádíte platby, hodnotou 12, získáte počet splátek.

Splátka

Sazba

Pper

Vzorec

Popis (výsledek)

500

8 %

20

=SOUČHODNOTA([sazba]/12;12*[pper];[splátka];;0)

Současná hodnota anuity se zadanými argumenty (-59 777,15)

Výsledek je záporný, protože částka, kterou byste měli zaplatit, představuje výdajový peněžní tok. Pokud má být za anuitu zaplaceno 60 000 Kč, zjistíte, že by se nejednalo o dobrou investici, protože současná hodnota anuity (59 777,15 Kč) je menší.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×