Funkce Round

Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst.

Syntaxe

Round(výraz [, počet_desetinných_míst ] )

Syntaxe funkce Round obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný. Číselný výraz pro zaokrouhlení.

počet_desetinných_míst

Nepovinný. Číslo označující, na kolik desetinných míst napravo od desetinné čárky se má číslo zaokrouhlit. Pokud tento argument neuvedete, zaokrouhlí se číslo na nejbližší celé číslo.


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×