Funkce Rnd

Vrátí hodnotu typu Single obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd[(číslo)]

Nepovinný Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Single nebo libovolný platný Číselný výraz.

Vrácené hodnoty

Pokud je číslo

náhodné, generuje funkce Rnd

Menší než nula

Pokaždé totéž číslo, přičemž používá číslo jako Počáteční hodnota.

Větší než nula

Další náhodné číslo v sekvenci.

Rovno nule

Poslední generované číslo.

Není zadáno

Další náhodné číslo v sekvenci.


Poznámky

Funkce Rnd vrací hodnotu menší než 1, ale větší nebo rovnu nule.

Hodnota argumentu číslo určuje, jak funkce Rnd generuje náhodné číslo:

Pro libovolné dané základní číslo se generuje stejná sekvence čísel, protože každé další volání funkce Rnd používá předcházející číslo jako základ pro výpočet dalšího náhodného čísla v sekvenci.

Před voláním funkce Rnd použijte výraz Randomize bez argumentu, čímž spustíte generátor náhodných čísel, jehož základní číslo je založeno na časovači systému.

Pro vytvoření náhodných celých kladných čísel v rámci daného rozsahu použijte tento vzorec:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Kde hodnota upperbound představuje nejvyšší číslo rozsahu a hodnota lowerbound nejnižší číslo rozsahu.

Poznámka :  Chcete-li zopakovat sekvenci náhodných čísel spusťte funkci Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím příkazu Randomize s číselným argumentem. Použití příkazu Randomize se stejnou hodnotou argumentu číslo nezajistí opakování předchozí sekvence.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Rnd pro generování náhodného celého čísla v rozsahu od 1 do 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×