Funkce Rnd

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Single obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd[(číslo)]

Volitelný početArgument je jediný nebo libovolný platný Číselný výraz.

Vrácené hodnoty

Pokud je číslo

Funkce Rnd vygeneruje

Menší než nula

Pokaždé totéž číslo, přičemž používá číslo jako Počáteční hodnota.

Větší než nula

Další náhodné číslo v sekvenci.

Rovno nule

Poslední generované číslo.

Není zadáno

Další náhodné číslo v sekvenci.


Poznámky

Funkce Rnd vrací hodnotu menší než 1, ale větší nebo rovnu nule.

Hodnota argumentu číslo určuje, jak funkce Rnd generuje náhodné číslo:

Pro libovolné dané základní číslo se generuje stejná sekvence čísel, protože každé další volání funkce Rnd používá předcházející číslo jako základ pro výpočet dalšího náhodného čísla v sekvenci.

Před voláním Rnd; pomocí příkazu náhodně bez jako argument inicializace generátor náhodné číslo s počáteční hodnota podle časovače systému.

Pro vytvoření náhodných celých kladných čísel v rámci daného rozsahu použijte tento vzorec:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Kde hodnota upperbound představuje nejvyšší číslo rozsahu a hodnota lowerbound nejnižší číslo rozsahu.

Poznámka : Chcete-li zopakovat sekvenci náhodných čísel spusťte funkci Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím příkazu Randomize s číselným argumentem. Použití příkazu Randomize se stejnou hodnotou argumentu číslo nezajistí opakování předchozí sekvence.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci Rnd pro generování náhodného celého čísla v rozsahu od 1 do 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×