Funkce Right

Vrací hodnotu Variant (řetězec) obsahující určitý počet znaků z pravé strany řetězce.

Syntaxe

Right(řetězec, délka)

Syntaxe funkce Right zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

řetězec

Povinný. Řetězcový výraz, ze kterého jsou vráceny znaky z pravé strany. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

délka

Povinný. Hodnota typu Variant (Long). Číselný výraz určující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má tento argument hodnotu 0, bude vrácen řetězec nulové délky. Je-li tato hodnota větší nebo rovna počtu znaků v řetězci, vrátí funkce celý řetězec.


Poznámky

K určení počtu znaků v řetězci použijte funkci Len.

Poznámka :  Obsahuje-li řetězec data typu Byte, použijte funkci RightB. Místo určení počtu znaků, které mají být vráceny, určí argument délka počet bajtů.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Right k vrácení určitého počtu znaků z pravé strany řetězce.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World"
' Definování řetězce
MyStr = Right(AnyString, 1)
' Vrátí řetězec "d".
MyStr = Right(AnyString, 6)
' Vrátí řetězec" World".
MyStr = Right(AnyString, 20)
' Vrátí řetězec "Hello World".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×