Funkce Replace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí řetězec, ve kterém byl určitý dílčí řetězec nahrazen jiným dílčím řetězcem tolikrát, kolikrát bylo zadáno.

Syntaxe

Replace ( výraz, najít, nahradit [, začátek ] [, počet ] [, porovnání ] )

Syntaxe funkce Nahradit obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

(Povinné) Řetězcový výraz obsahující podřetězec, který chcete nahradit.

najít

Povinný. Dílčí řetězec, který má být nalezen.

nahradit

Povinný. Nový dílčí řetězec, který má nahradit původní.

začátek

Nepovinný. Pozice ve výrazu, u které má začít hledání dílčího řetězce. Pokud tento argument neuvedete, předpokládá se automaticky hodnota 1.

počet

Nepovinný. Požadovaný počet nahrazení dílčího řetězce. Výchozí hodnota je -1, což znamená nahrazení všech výskytů.

porovnání

Volitelný argument. Číselná hodnota určující typ porovnání, který má být použit při vyhodnocení podřetězců. Hodnoty jsou uvedeny v části Nastavení.


Nastavení

Argument porovnání může nabývat následujících hodnot:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Provádí porovnání pomocí nastavení příkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

+

Provádí binární porovnání.

vbTextCompare

2,5

Provádí textové porovnání.

vbDatabaseCompare

5,08

Pouze v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Provádí porovnání na základě informací v databázi.


Vrácené hodnoty

Funkce Replace vrátí následující hodnoty:

Podmínka

Funkce Replace vrátí

Výraz má nulovou délku

Řetězec nulové délky

Výraz má hodnotu Null

Chybu

Argument najít má nulovou délku

Kopii výrazu

Argument nahradit má nulovou délku

Kopii výrazu s odstraněnými výskyty hodnoty argumentu najít

Začátek > Len(výraz)

Řetězec nulové délky

Argument počet je 0

Kopii výrazu


Poznámky

Vrácená hodnota funkce Replace je řetězec s nahrazenými částmi. Tato nahrazení začínají od pozice určené argumentem začátek a končí na konci řetězcového výrazu. Nejedná se o kopii původního řetězce od začátku do konce.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×