Funkce RGB

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Long představující hodnotu barvy ve formátu RGB.

Syntaxe

RGB( červená, zelená, modrá )

Syntaxe funkce RGB obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

červená

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje červenou složku barvy.

zelená

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje zelenou složku barvy.

modrá

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje modrou složku barvy.


Komentář

Metody a vlastnosti aplikací, jejichž vstupní hodnotou je specifikace barvy, očekávají, že zadanou hodnotou bude číslo reprezentující hodnotu barvy RGB. Hodnota barvy RGB určuje zobrazovanou barvu pomocí relativní intenzity její červené, zelené a modré složky.

Hodnota jakéhokoli Argument pro RGB, která je vyšší než 255, je automaticky nahrazena hodnotou 255.

Následující tabulka uvádí některé standardní barvy a hodnoty jejich červené, zelené a modré složky:

Barva

Hodnota červené složky

Hodnota zelené složky

Hodnota modré složky

Černá

+

+

+

Modrá

+

+

255

Zelená

+

255

+

Azurová

+

255

255

Červená

255

+

+

Purpurová

255

+

255

Žlutá

255

255

+

Bílá

255

255

255


Hodnoty barvy RGB vrácené touto funkcí nejsou kompatibilní s operačním systémem Macintosh. Mohou být používány v kontextu aplikací společnosti Microsoft pro Macintosh, ale neměly by být používány při zadávání změn barev přímo do operačního systému Macintosh.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad znázorňuje použití funkce RGB k vrácení celého čísla představujícího hodnotu barvy RGB. Používá se pro vlastnosti a metody aplikace, které přijímají specifikaci barvy. Objekt MyObject a jeho vlastnosti jsou použity jen pro ilustrační účely. Pokud objekt MyObject neexistuje, nebo pokud nemá vlastnost Color, dojde k chybě.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×