Funkce RGB

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long představující hodnotu barvy RGB.

Syntaxe

RGB(červená, zelená, modrá)

Syntaxe funkce RGB zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

červená

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje červenou složku barvy.

zelená

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje zelenou složku barvy.

modrá

Povinný. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 včetně, které představuje modrou složku barvy.


Poznámky

Metoda a Vlastnost aplikace, které přijímají specifikaci barvy, očekávají, že tato specifikace bude mít podobu čísla představujícího hodnotu barvy RGB. Hodnota barvy RGB určuje relativní intenzitu červené, zelené a modré složky, které společně způsobí zobrazení určité barvy.

Hodnota jakéhokoli Argument pro RGB, která je vyšší než 255, je automaticky nahrazena hodnotou 255.

Následující tabulka uvádí některé standardní barvy a hodnoty jejich červené, zelené a modré složky:

Barva

Hodnota červené složky

Hodnota zelené složky

Hodnota modré složky

Černá

0

0

0

Modrá

0

0

255

Zelená

0

255

0

Azurová

0

255

255

Červená

255

0

0

Purpurová

255

0

255

Žlutá

255

255

0

Bílá

255

255

255


Hodnoty barvy RGB vrácené touto funkcí nejsou kompatibilní s operačním systémem Macintosh. Mohou být používány v kontextu aplikací společnosti Microsoft pro Macintosh, ale neměly by být používány při zadávání změn barev přímo do operačního systému Macintosh.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad znázorňuje použití funkce RGB k vrácení celého čísla představujícího hodnotu barvy RGB. Používá se pro vlastnosti a metody aplikace, které přijímají specifikaci barvy. Objekt MyObject a jeho vlastnosti jsou použity jen pro ilustrační účely. Pokud objekt MyObject neexistuje, nebo pokud nemá vlastnost Color, dojde k chybě.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×