Funkce QBColor

Vrátí hodnotu typu Datový typ Long představující barevný kód RGB odpovídající určenému číslu barvy.

Syntaxe

QBColor(barva)

Požadovaný Argumentbarva je celé číslo v rozsahu od 0 do 15.

Nastavení

Nastavení argumentu barva:

Číslo

Barva

Číslo

Barva

0

Černá

3

Šedá

1

Modrá

9

Světle modrá

2

Zelená

10

Světle zelená

3

Azurová

11

Světle azurová

4

Červená

12

Světle červená

5

Purpurová

13

Světle purpurová

6

Žlutá

14

Světle žlutá

7

Bílá

15

Jasně bílá


Poznámky

Argument barva představuje hodnoty barev používané dřívějšími verzemi jazyka Basic (například Microsoft Visual Basic pro MS-DOS a Basic Compiler). Počínaje nejméně významným bajtem určuje vrácená hodnota hodnoty červené, zelené a modré používané pro nastavení příslušné barvy v systému RGB používaném jazykem Visual Basic for Applications.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci QBColor ke změně vlastnosti .Barvapozadí formuláře předané jako hodnota MyForm na barvu určenou vlastností ColorCode. Funkce QBColor akceptuje kladná celá čísla od 0 do 15.

Sub ChangeBackColor (ColorCode As Integer, _
MyForm As Form)
MyForm.BackColor = QBColor(ColorCode)
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×