Funkce Partition

Vrátí hodnotu Variant (řetězec) označující, kde se dané číslo nalézá v rámci vypočtené série rozsahů.

Syntaxe

Partition(číslo, začátek, konec, interval)

Syntaxe funkce Partition obsahuje tyto Argument:

Argument

Popis

číslo

Povinný. Celé číslo, které je třeba vyhodnotit ve vztahu k rozsahům.

začátek

Povinný. Celé číslo, které představuje začátek celkového rozsahu čísel. Toto číslo nesmí být menší než 0.

konec

Povinný. Celé číslo, které představuje konec celkového rozsahu čísel. Toto číslo nesmí být menší nebo rovno hodnotě začátek.

interval

Povinný. Celé číslo, které určuje velikost oddílů v rámci celkového rozsahu čísel (mezi hodnotami začátek a konec).


Poznámky

Funkce Partition určuje příslušný rozsah, do kterého spadá dané číslo, a vrací hodnotu Variant (řetězec) popisující tento rozsah. Funkce Partition je nejvíce užitečná v dotazech. Můžete vytvořit výběrový dotaz zobrazující, kolik objednávek spadá do různých rozsahů, například hodnoty objednávek od 1 do 1000, od 1001 do 2000, atd.

Následující tabulka znázorňuje, jak jsou rozsahy určovány pomocí sad argumentů začátek, konec a interval. Sloupce První rozsah a Poslední rozsah zobrazují hodnoty vrácené funkcí Partition. Rozsahy jsou určeny výrazem dolní_mez:horní_mez, kde dolní hranice (dolní_mez) rozsahu je oddělena od horní hranice rozsahu (horní_meze) dvojtečkou (:).

začátek

konec

interval

Před prvním

První rozsah

Poslední rozsah

Za posledním

0

99

5

" :-1"

" 0: 4"

" 95: 99"

" 100: "

20

199

10

" : 19"

" 20: 29"

" 190: 199"

" 200: "

1 000

1010

20

" : 99"

" 100: 119"

" 1000: 1010"

" 1011: "


V předchozí tabulce je na třetím řádku uveden výsledek, kde hodnoty začátek a konec definují sadu čísel, kterou nelze rovnoměrně rozdělit pomocí intervalu. Poslední rozsah zasahuje až k hodnotě konec (11 čísel), přestože interval je 20.

V případě potřeby vrátí funkce Partition rozsah s dostatečným počtem úvodních mezer, aby byl počet znaků nalevo i napravo od dvojtečky stejný, neboť následují znaky argumentu konec a jeden znak navíc. Tím je zajištěno, že pokud použijete funkci Partition s jinými čísly, bude výsledný text správně zpracován i během všech následujících operací třídění.

Pokud je hodnota interval rovna 1, bude rozsah číslo:číslo, bez ohledu na argumenty začátek a konec. Pokud je například interval roven 1, číslo je 100 a argument konec má hodnotu 1000, vrátí funkce Partition hodnotu 100: 100.

Jestliže je hodnota kterékoliv části Null, vrátí funkce Partition hodnotu Null.

Příklad

Tento příklad předpokládá, že máte tabulku Objednávky, která obsahuje pole Dopravné. Vytvoří výběrovou proceduru, která spočítá počet objednávek, jejichž náklady na dopravné spadají do některého z několika rozsahů. Nejprve se vytvoří rozsahy pomocí funkce Partition, poté funkce Count jazyka SQL spočítá objednávky, které spadají do jednotlivých rozsahů. V tomto příkladu jsou hodnoty argumentů funkce Partition následující: začátek = 0, konec = 500, interval = 50. První rozsah by proto byl 0:49, a tak dále až do hodnoty 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([Dopravné],0, 500, 50) AS Range,
Count(Objednávky.Dopravné) AS Count
FROM Objednávky
GROUP BY Partition([Dopravné],0,500,50);
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×