Funkce POZVYHLEDAT

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce POZVYHLEDAT vyhledá zadanou položku v Oblasti buněk a vrátí relativní pozici této položky v oblasti. Pokud například oblast A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vrátí vzorec =POZVYHLEDAT(25;A1:A3;0) číslo 2, protože hodnota 25 je druhou položkou v této oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Tip : Funkce POZVYHLEDAT se používá místo funkce VYHLEDAT v případě, kdy potřebujete zjistit pozici položky v oblasti, nikoli samotnou položku. Funkci POZVYHLEDAT je možné využít například k poskytnutí hodnoty argumentu řádek pro funkci INDEX.

Syntaxe

POZVYHLEDAT(co; prohledat; [shoda])

Syntaxe funkce POZVYHLEDAT obsahuje následující argumenty:

 • Co:    Povinný argument. Jde o hodnotu, kterou chcete nalézt v oblasti prohledat. Je to podobné, jako když hledáte v telefonním seznamu číslo určitého člověka. Hledáte přitom jeho jméno, ale hodnota, kterou potřebujete, je telefonní číslo.

  Argumentem co může být hodnota (číslo, text nebo logická hodnota) nebo odkaz na buňku s číslem, textem nebo logickou hodnotou.

 • Prohledat:    Povinný argument. Jde o oblast buněk, která bude prohledána.

 • Shoda:    Nepovinný argument. Může mít hodnotu -1, 0 nebo 1. Argument shoda určuje, jakým způsobem má Excel porovnávat hledanou hodnotu co s hodnotami v prohledávané oblasti prohledat. Výchozí hodnota tohoto argumentu je 1.

  Způsoby, jakými tato funkce hledá hodnoty v závislosti na nastavení argumentu shoda, jsou popsány v následující tabulce.

Shoda

Chování

1 nebo neuveden

Funkce POZVYHLEDAT najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat musí být přitom seřazeny vzestupně, například takto: ...-2; -1; 0; 1; 2; ...; A–Z; NEPRAVDA; PRAVDA.

0

Funkce POZVYHLEDAT najde první hodnotu, která se přesně shoduje s hledanou hodnotou co. Hodnoty v oblasti prohledat přitom nemusí být nijak seřazeny.

-1

Funkce POZVYHLEDAT najde nejmenší hodnotu, která je větší nebo rovna hledané hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat přitom musí být seřazeny sestupně, například takto: PRAVDA; NEPRAVDA; Z–A; ...;2; 1; 0; -1; -2; ... atd.

 • Funkce POZVYHLEDAT vrátí pozici nalezené hodnoty v oblasti prohledat, nikoli hodnotu samotnou. Funkce POZVYHLEDAT("b";{"a";"b";"c"};0) například vrátí hodnotu 2, což je relativní pozice znaku b v matici {"a";"b";"c"}.

 • Funkce POZVYHLEDAT při porovnávání textových hodnot nerozlišuje malá a velká písmena.

 • Nenajde-li funkce POZVYHLEDAT žádnou vyhovující hodnotu, vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud má argument shoda hodnotu 0 a argument co je textový řetězec, můžete v argumentu co použít zástupné znaky – otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Chcete-li vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Produkt

Množství

Banány

25

Pomeranče

38

Jablka

40

Hrušky

41

Vzorec

Popis

Výsledek

=POZVYHLEDAT(39;B2:B5,1)

Protože neexistuje přesná shoda, je vrácená pozice nejbližší nižší hodnoty (38) v oblasti B2:B5.

2

=POZVYHLEDAT(41;B2:B5;0)

Pozice hodnoty 41 v oblasti B2:B5.

4

=POZVYHLEDAT(40;B2:B5;-1)

Vrátí chybu, protože hodnoty v oblasti B2:B5 nejsou seřazené sestupně.

#NENÍ_K_DISPOZICI

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce SVYHLEDAT

Funkce INDEX

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×