Funkce POSUN

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce Posun v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí odkaz na oblast, která obsahuje určený počet řádků a sloupců, od určité buňky nebo oblasti buněk. Vrácený odkaz může být jedna buňka nebo oblast buněk. Počet řádků a sloupců, které se mají vrátit, můžete určit.

Syntaxe

POSUN(odkaz; řádky; sloupce; [výška]; [šířka])

Syntaxe funkce POSUN obsahuje následující argumenty:

  • Odkaz:    Povinný argument. Jedná se o původní odkaz, vůči kterému provádíte posun. Pokud odkaz neodkazuje na buňku nebo oblast sousedících buněk, vrátí funkce POSUN chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Řádky:    Povinný argument. Jedná se o počet řádků, o které se má posunout levá horní buňka nového odkazu (nahoru nebo dolů). Zadáte-li například číslo 5, levá horní buňka odkazu bude pět řádků pod levou horní buňkou původního odkazu. Můžete použít kladnou (dolů od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (nahoru od původního odkazu).

  • Sloupce:    Povinný argument. Jedná se o počet sloupců vlevo nebo vpravo, o které se má posunout levá horní buňka výsledného odkazu vzhledem k původnímu odkazu. Zadáte-li například číslo 5, bude levá horní buňka odkazu o pět sloupců vpravo od levé horní buňky původního odkazu. Můžete použít kladnou (posun doprava od původního odkazu) i zápornou hodnotu (posun doleva od původního odkazu).

  • Výška:    Nepovinný argument. Jedná se o požadovanou výšku (počet řádků) výsledného odkazu. Výška je vždy kladné číslo.

  • Šířka:    Nepovinný argument. Jedná se o požadovanou šířku (počet sloupců) výsledného odkazu. Šířka je vždy kladné číslo.

Poznámky

  • Přesáhne-li takto posunutý odkaz okraje listu, vrátí funkce POSUN chybovou hodnotu #ODKAZ!.

  • Vynecháte-li argument výška nebo šířka, implicitně se dosadí výška nebo šířka původního odkazu.

  • Funkce POSUN ve skutečnosti žádné buňky nepřesunuje ani nemění označenou oblast; pouze vrátí hodnotu typu odkaz. Funkci POSUN lze použít ve spojení s libovolnou funkcí, která očekává argument typu odkaz. Například pomocí vzorce SUMA(POSUN(C2;1;2;3;1)) se vypočítá celková hodnota oblasti o třech řádcích a jednom sloupci, která je umístěna 1 řádek pod a 2 sloupce vpravo vzhledem k buňce C2.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=POSUN(D3;3;-2;1;1)

Zobrazí hodnotu v buňce B6. (4)

4

=SUMA(POSUN(D3:F5;3;-2;3;3))

Sečte oblast B6:C8

34

=POSUN(D3;-3;-3)

Vrátí chybu, protože se vzorec odkazuje na neexistující oblast na listu.

#ODKAZ!

Data

Data

4

10

8

3

3

6

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×