Funkce Oct

Vrátí hodnotu Variant (řetězec) představující osmičkovou hodnotu čísla.

Syntaxe

Oct(číslo)

Povinným Argumentčíslo je libovolný platný Číselný výraz nebo Řetězcový výraz.

Poznámky

Pokud hodnota číslo není celé číslo, je před vyhodnocením zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.

Pokud má číslo hodnotu

Vrátí funkce Oct hodnotu

Null

Null

Stav Empty

Nula (0)

Jakékoliv jiné číslo

Maximálně 11 osmičkových znaků


Osmičková čísla můžete vyjádřit přímo tak, že před číslici v příslušném rozsahu zadáte znak &O. Například &O10 je osmičkové vyjádření desítkového čísla 8.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Tento příklad používá funkci Oct k vrácení osmičkové hodnoty čísla.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Vrátí hodnotu 4.
MyOct = Oct(8) ' Vrátí hodnotu 10.
MyOct = Oct(459) ' Vrátí hodnotu 713.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×