Funkce NPer

Vrátí hodnotu typu Datový typ Double určující počet období anuity na základě pevných pravidelných plateb a pevné úrokové míry.

Syntaxe

NPer(úroková_míra, platba, současná_hodnota [, budoucí_hodnota ] [, typ ] )

Syntaxe funkce NPer zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

úroková_míra

Povinný. Hodnota typu Double určuje úrokovou míru pro jednotlivá období. Například pokud dostanete půjčku na auto s roční procentuální sazbou (APR) 10 % a budete ji splácet měsíčně, bude se úroková_míra za období rovnat 0,1/12, neboli 0,0083.

platba

Povinný. Hodnota typu Double určující platbu, kterou je třeba realizovat v každém období. Platby obvykle zahrnují jistinu a úroky, které se během anuity nemění.

současná_hodnota

Povinný. Hodnota typu Double určující aktuální neboli dnešní hodnotu série budoucích plateb nebo příjmů. Například pokud si půjčíte peníze na nákup auta, bude částka půjčky současnou hodnotou měsíčních splátek za auto věřiteli.

budoucí_hodnota

Nepovinný. Hodnota typu Datový typ Variant určující budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek po provedení poslední platby. Například budoucí hodnota půjčky je 0 Kč, protože to je její hodnota po provedení poslední splátky. Pokud však chcete za 18 let ušetřit 50 000 Kč na vzdělání dítěte, bude budoucí hodnota 50 000 Kč. Jestliže tento argument nezadáte, předpokládá se hodnota 0.

typ

Nepovinný. Hodnota typu Variant určující, kdy jsou platby splatné. Pokud jsou platba splatná na konci platebního období, zadejte hodnotu 0. Pokud jsou platby splatné na začátku období, zadejte 1. Pokud tento argument nezadáte, předpokládá se hodnota 0.


Poznámky

Anuita je série pevných plateb v hotovosti v průběhu určitého období. Anuita může být půjčka (jako je například hypotéka na dům) nebo investice (jako jsou například měsíční vklady na spoření).

U všech Argument jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je funkce NPer použita k vrácení počtu platebních období půjčky, jejíž hodnota je obsažena v parametru PVal. Zadává se rovněž úroková míra za každé období (APR / 12), výše platby (Payment), budoucí hodnota půjčky (FVal) a číslo určující, zda je platba splatná na počátku nebo na konci platebního období (PayType).

Dim FVal, PVal, APR, Payment, PayType, TotPmts
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage " & _
"rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
Payment = InputBox("How much do you " & _
"want to pay each month?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
TotPmts = NPer(APR / 12, -Payment, PVal, FVal, PayType)
If Int(TotPmts) <> TotPmts Then
TotPmts = Int(TotPmts) + 1
End If
MsgBox "It will take you " & TotPmts & _
" months to pay off your loan."
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×