Funkce MonthName

Vrátí řetězec určující daný měsíc.

Syntaxe

MonthName(měsíc [, zkratka ] )

Syntaxe funkce MonthName zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

měsíc

Povinný. Číselné označení měsíce. Například leden je 1, únor je 2, atd.

zkratka

Nepovinný. Logická hodnota, která vyjadřuje, zda má být název měsíce zkrácen. Není-li uvedena, bude použita výchozí hodnota False, což znamená, že název měsíce nebude zkrácen.


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×