Funkce Month

Vrátí hodnotu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 1 do 12 včetně, které představuje kalendářní měsíc.

Syntaxe

Month(datum)

Povinný Argumentdatum je hodnota typu Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo libovolná kombinace těchto hodnot, jež může vyjadřovat datum. Pokud argument datum obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Poznámka : Je-li u vlastnosti Calendar nastavena možnost Gregorian (Gregoriánský), bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v týdnu argumentu datum podle gregoriánského kalendáře. Pokud je pro kalendář nastavena možnost Hijri (Hidžra), bude vrácené celé číslo vyjadřovat den v týdnu argumentu datum podle kalendáře hidžra. U dat kalendáře hidžra je číslem argumentu libovolný číselný výraz, který může vyjadřovat datum nebo čas od 1. 1. 100 (podle gregoriánského kalendáře 2. srpen 718) do 4. 3. 9666 (podle gregoriánského kalendáře 31. prosinec 9999).

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je ze zadaného data pomocí funkce Month získán měsíc. Ve vývojovém prostředí je datový literál zobrazen v krátkém formátu data, který používá nastavení národního prostředí kódu.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969#
' Přiřazení kalendářního data
MyMonth = Month(MyDate)
' MyMonth obsahuje hodnotu 2.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×