Funkce Monitorovacího serveru PerformancePoint

Značky    řídicí panel; KPI; monitorovací server;  přehled výkonnostních metrik

Co jsou značky?

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 s aktualizací Service Pack 2 (SP2) nabízí rozsáhlé možnosti monitorování a plánování, které organizacím umožňují nejen plánovat a spravovat data, ale také monitorovat a analyzovat výkon. Možnosti monitorování jsou k dispozici prostřednictvím serveru Monitorovací server PerformancePoint a aplikací, jako je například Návrhář řídicích panelů PerformancePoint a Prohlížeč řídicích panelů PerformancePoint pro SharePoint Services.

Analytici a správci IT používají aplikaci Návrhář řídicích panelů a Monitorovací server ke snadnému vytváření a nasazení řídicích panelů PerformancePoint. Koncoví uživatelé zobrazují řídicí panely na webu SharePoint pomocí aplikace Prohlížeč řídicích panelů pro SharePoint Services. Tyto interaktivní řídicí panely obvykle obsahují různé přehledy výkonnostních metrik, sestavy a filtry, které poskytují relevantní a aktuální informace.

O jakých položkách chcete získat další informace?

Co je nového v aktualizaci SP2

Co je Monitorovací server

Co je Návrhář řídicích panelů

Co je prohlížeč řídicích panelů pro službu SharePoint Services?

Jak používat Monitorovací server se serverem SQL Server 2008

Co je nového v aktualizaci SP2

Microsoft Office PerformancePoint Server 2007s aktualizací Service Pack 2 (SP2) obsahuje řadu změny a doplnění provedených v součástech Monitorovacího serveru PerformancePoint. Jsou popsány v následující tabulce:

Dodatek nebo změna

Popis

Podpora nástroje Hyper-V systému Windows Server 2008

Nyní můžete používat PerformancePoint Server 2007 SP2 s nástrojem Hyper-V systému Windows Server 2008 .

Nástroj Hyper-V vytváří nové příležitosti pro virtualizaci serverů. Nástroj Hyper-V lze použít k efektivnějšímu využití systémového hardwaru a prostředků operačního systému hostitele ke snížení zatížení spojeného s virtualizací.

Další informace získáte v části Příručka k nástroji Hyper-V na serveru PerformancePoint Server 2007.

Podpora serveru SQL Server 2008

SQL Server 2008 lze nyní používat se serverem PerformancePoint Server.

Důležité : Nezapomeňte před instalací SQL Server 2008 nainstalovat aktualizaci SQL Server 2005 SP2.

Funkce Zobrazit podrobnosti O a data serveru SQL Server 2008

Příkaz Zobrazit podrobnosti nyní můžete používat v analytických sestavách a přehledech výkonnostních metrik, které používají data uložená ve službě SQL Server 2008 Analysis Services.

Příkaz Zobrazit podrobnosti O umožňuje uživatelům řídicího panelu klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo hodnotu grafu a zobrazit pro tuto hodnotu podrobnosti na úrovni transakce.

Rozhraní.NET Framework 3.5

Nyní můžete používat Návrháře řídicích panelů v počítači používajícím rozhraní.NET Framework 3.5 spolu s rozhraním .NET Framework 2.0.

Důležité : Rozhraní.NET Framework 2. 0 je nutné nainstalovat před instalací rozhraní.NET Framework 3.5.

Apostrofy v názvu domény

Nyní můžete používat server PerformancePoint s doménami, které mají ve svých názvech apostrofy.

V předchozích verzích serveru PerformancePoint Server, pokud název domény obsahoval apostrof, konfigurace nástroje pro Plánovací server PerformancePoint a Monitorovací server se nezdařila.

Vylepšené dotazy ukazatele KPI

Časy dotazu pro dotazy klíčových ukazatelů výkonu přehledu výkonnostních metrik jsou zkráceny.

Již nedochází k chybám vypršení časového limitu u klíčových ukazatelů výkonu přehledu výkonnostních metrik, které používají data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services.

Filtry Vzorec po zpracování časových řad

V předchozích verzích serveru PerformancePoint Serverfiltry vzorce časové řady účtování, které používají data uložená ve službě SQL Server 2005 Analysis Services někdy zobrazovaly nesprávný počet dnů kalendářního měsíce.

V aplikaci PerformancePoint Server s aktualizací SP2 filtry vzorce časové řady účtování nyní zobrazují správný počet dnů jednotlivých měsíců.

Filtry časové řady a klíčové ukazatele výkonu

Filtry časové řady nyní fungují u klíčových ukazatelů výkonu přehledu výkonnostních metrik, které používají data uložená ve službě Analysis Services.

Začátek stránky

Co je Monitorovací server

Monitorovací server poskytuje základní strukturu možností monitorování a analýz na serveru PerformancePoint Server. Monitorovací server tuto funkci poskytuje zajištěním komunikace mezi nástrojem Návrhář řídicích panelů, různými zdroji dat používanými jednotlivými prvky řídicího panelu, náhledy webů, které používají autoři řídicího panelu a aplikaci Prohlížeč řídicích panelů pro SharePoint Services, která slouží k zobrazení řídicích panelů serveru PerformancePoint.

Pokud je instalován server Monitorovací server , Internetová informační služba (IIS) je konfigurována tak, aby zahrnovala čtyři virtuální adresáře na serveru, na němž je Monitorovací server nainstalován. Tyto adresáře umožňují autorům řídicího panelu vytváření, publikování a nasazení prvků řídicího panelu a jeho uživatelům zobrazení a používání těchto prvků. V rámci procesu instalace serveru Monitorovací server je nakonfigurováno centrum monitorování, které autorům řídicího panelu umožňuje stažení a instalaci produktu Návrhář řídicích panelů.

Poté, co je Monitorovací server nainstalován, autoři řídicího panelu pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů vytvoří, publikují, zobrazí a nasadí řídicí panely a jednotlivé jejich prvky, jako jsou přehledy výkonnostních metrik a sestavy. Autoři řídicího panelu tyto prvky publikují na Monitorovací server, který slouží jako úložiště pro tyto prvky. Pak autoři řídicího panelu nasadí řídicí panely na web SharePoint, kde si je mohou uživatelé prohlédnout.

Poznámka : Řídicí panely PerformancePoint jsou nasazeny do služby Windows SharePoint Services 3. 0 nebo na server Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Monitorovací server udržuje připojení zdrojů dat pro jednotlivé sestavy, přehledy výkonnostních metrik a filtry, které jsou zobrazeny v řídicích panelech. To znamená, uživatelům řídicího panelu jsou vždy zobrazeny aktuální informace. Uživatelé řídicího panelu mohou také zobrazit data z více zdrojů dat v jednom umístění. Kromě zobrazení a prohlížení dat v různých přehledech výkonnostních metrik a sestav, které jsou v řídicích panelech PerformancePoint, se mohou uživatelé řídicího panelu také pomocí filtrů zaměřit na určité informace, které chtějí zobrazit. Pokud uživatel řídicího panelu v řídicím panelu použije jeden nebo více filtrů, Monitorovací server odešle výběr filtru jako dotaz do příslušné databáze a zobrazí výsledky v řídicím panelu.

Podrobnější informace o serveru Monitorovací servernaleznete v tématu PerformancePoint Monitoring Server na webu TechNet.

Začátek stránky

Co je Návrhář řídicích panelů

Návrhář řídicích panelů je aplikace pro stolní počítače, kterou analytici nebo správci IT používají k vytvoření, publikování, zobrazení a nasazení řídicích panelů PerformancePoint. Návrhář řídicích panelů umožňuje autorům řídicího panelu vytvoření celé řady přehledů výkonnostních metrik, sestav a filtrů, které pak mohou přidat k jednomu nebo více řídicím panelům. Protože prvky řídicího panelu jsou publikovány na serveru Monitorovací server, mohou autoři řídicího panelu sdílet a znovu používat dříve publikované prvky. Ušetří tak čas i úsilí.

Dokument Návrhář řídicích panelů , které se označuje jako pracovní prostor, obsahuje následující součásti:

Položka

Popis

Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent, které obsahuje pás karet.

Pás karet poskytuje řadu příkazů panelu nástrojů, které slouží k vytvoření a nasazení prvků řídicího panelu PerformancePoint. Další informace získáte v části Příkazy panelu nástrojů v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Prostřední podokno pracovního prostoru

Prostřední podokno umožňuje autorům řídicího panelu konfigurovat, upravit a prohlížet jednotlivé prvky řídicího panelu.

Prohlížeč pracovního prostoru

Podokno Prohlížeče pracovního prostoru, které se nachází nalevo od prostředního podokna, obsahuje prvky, které jste vy a ostatní autoři řídicího panelu publikovali na Monitorovací server.

Podokno Podrobnosti

Podokno Podrobnosti, které se nachází napravo od prostředního podokna, obsahuje prvky řídicího panelu, které jsou relevantní pro konkrétní prvek.

Předpokládejme například, že máte v pracovním prostoru otevřený přehled výkonnostních metrik. V podokně Podrobnosti se zobrazí seznam klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a zdroje dat, které se používají v přehledu výkonnostních metrik.

Další informace o používání nástroje Návrhář řídicích panelůnaleznete v tématu Jak lze vytvořit řídicí panel PerformancePoint?

Začátek stránky

Co je prohlížeč řídicích panelů pro službu SharePoint Services?

Prohlížeč řídicích panelů pro SharePoint Services je technologie umožňující řídicím panelům pro PerformancePoint správné fungování ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nebo na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Každý prvek uchovává vlastní připojení zdroje dat na webu služby SharePoint. Díky tomu budou mít uživatelé řídicího panelu k dispozici nejaktuálnější informace.

Prvky řídicího panelu služby PerformancePoint vypadají jako webové součásti služby SharePoint. Prvky řídicího panelu PerformancePoint však nabídnou uživatelům řídicího panelu určité charakteristické funkce. Tito uživatele mohou:

 • Otevřít sestavu nebo přehled výkonnostních metrik v novém okně.

 • Udržovat jednotlivá připojení zdrojů dat, i když je prvek otevřen v novém okně.

 • Provádět analýzu a prohlížet data, jako je například zobrazení vyšších nebo nižších úrovní podrobností pro konkrétní hodnotu v sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik.

 • Exportovat většinu sestavy nebo přehledů výkonnostních metrik do aplikace Microsoft Office Excel nebo PowerPoint.

Podrobnější informace o nástroji Prohlížeč řídicích panelů pro SharePoint Servicesnaleznete v tématu Úvod k Prohlížeči řídicích panelů PerformancePoint pro SharePoint Services.

Začátek stránky

Jak používat Monitorovací server se serverem SQL Server 2008

SQL Server 2008 lze nyní používat se serveremMicrosoft Office PerformancePoint Server 2007 SP2. K tomu je třeba zajistit, že jsou nainstalovány následující požadované programy:

 • SQL Server 2005 SP2

 • Rozhraní ADOMD.NET 9.0 SP2

 • SQL Server Native Client 9.0 SP2

 • Redistribuovatelné soubory Kumulativní aktualizace 7 serveru SQL Server:

  • SQLNCLI

  • SQL Server 2005 ADOMD

  • SQL Server 2005 ASOLED89

  • SQL Server 2005 XMO

Příslušné informace naleznete v následujících článcích: 

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×