Funkce Minute

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 0 do 59 včetně, které představuje časový údaj v minutách.

Syntaxe

Minute(čas)

Povinný Argumentčas je hodnota typu Datový typ Variant, Číselný výraz, Řetězcový výraz nebo libovolná kombinace těchto položek, jež může vyjadřovat čas. Pokud argument čas obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je ze zadaného času pomocí funkce Minute získán časový údaj v minutách. Ve vývojovém prostředí je časový literál zobrazen v krátkém formátu času, který používá nastavení národního prostředí kódu.

Dim MyTime, MyMinute
MyTime = #4:35:17 PM#
' Přiřazení času
MyMinute = Minute(MyTime)
' MyMinute obsahuje hodnotu 35.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×