Funkce Min a Max

Vracejí minimum a maximum sady hodnot obsažených v určeném poli dotazu.

Syntaxe

Min( výraz )

Max( výraz )

Zástupný symbol výraz představuje Řetězcový výraz určující pole, které obsahuje data, jež chcete použít, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Funkce Min a Max lze použít k určení nejmenší a největší hodnoty v poli na základě určené agregace nebo seskupování. Pomocí těchto funkcí lze například zjistit nejnižší a nejvyšší dopravní náklady. Není-li určena žádná agregace, je použita celá tabulka.

Funkce Min a Max lze použít ve výrazu dotazu a ve vlastnosti Jazyk SQL (Structured Query Language) objektu QueryDef nebo při vytváření objektu Sada záznamů založeném na dotazu SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×